İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  

ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMCA 6183SATILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL ÜSULÜ HAKKINDAKANUNA GÖRE KULLANILACAKYETKİLERİN USUL VE ESELARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

RESMİ G.TARİHİ : 14/08/2002
RESMİ G. NO : 24846
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
Madde 1 :
Madde 2 :
Madde 3 :