İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

1479 SAYILI BAĞ-KUR KANUNUNUN 62 NCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN HALLERDE, SİGORTALILARLA HAK SAHİPLERİNE VERİLECEK YOL PARALARI İLE ZARURİ MASRAFLAR HAKKINDAKİ TARİFE İLE İLGİLİ YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 
 
RESMİ G.TARİHİ : 06/01/2001
RESMİ G. NO : 24279
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde 1 :
Madde 2 :
Madde 3 :