Bakanlıklar Mevzuatı  
 
BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ, TAHSİSİ, KİRALAMASI VE SATIŞINA DAİR GENEL YÖNETMELİK
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 29/09/2005
RESMİ G. NO : 25951
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi

Madde 5 - Arsa, konut ve işyeri üretimi
Madde 6 - Arsa temini ve imar planı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Arsa ve Konut Tahsisi

Madde 7 - Arsa ve konut tahsis şartları
Madde 8 - Arsa tahsisi
Madde 9 - Kooperatiflere arsa tahsisi
Madde 10 - Konut yapılmaması
Madde 11 - Konut tahsisi
Madde 12 - Ödemenin geciktirilmesi ve tahsisin iptali
Madde 13 - Kiralama

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Arsa, Konut ve İşyerlerinin Satışı

Madde 14 - Arsa satışı
Madde 15 - Konut ve işyeri satışı

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 16 - Belediye meclisinin yetkisi
Madde 17 - Tahsis ve satış yetkisi
Madde 18 - Kısıtlama
Madde 19 - Sözleşme düzenlenmesi
Madde 20 - Geri ödeme
Madde 21 - Yeniden değerleme
Madde 22 - İlan
Madde 23 - Büyükşehirlerde uygulama
Madde 24 - Yönetmelik
Madde 25 - Yürürlük
Madde 26 - Yürütme