Gümrük mevzuatı  
 

A.TR DOLAŞIM BELGELERİ YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 06/06/2000
RESMİ G. NO : 24071
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
Madde 1 :
Madde 2 : YÜRÜRLÜK
Madde 3 : YÜRÜTME