Gümrük Mevzuatı  
 

YÖNETMELİKLER
 
A.TR DOLAŞIM BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
A.TR DOLAŞIM BELGELERİ YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK