Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 01.09.2000 Cuma Sayı: 24157 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 


            Madde 1- 21/2/1999 tarihli ve 23618 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin değişik 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bu Yönetmelikte geçen "ECU" ibareleri, Macaristan, Romanya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti ve EFTA ülkeleri için "EURO" olarak dikkate alınır."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)'de 1904 pozisyonu için işaret edilen dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "* Zea indurata mısırı için istisna, 31/12/2002 tarihine kadar, sadece Macaristan, Romanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti ve EFTA ülkeleri ile ticarette uygulanacaktır."

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)'de 2207 pozisyonu için işaret edilen dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "* Bu kural sadece Macaristan, Romanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti ve EFTA ülkeleri ile ticarette uygulanacak olup, diğer ülkeler için kural "Kullanılan girdilerin 2207 veya 2208 pozisyonunda sınıflandırılmadığı imalat" şeklinde uygulanacaktır."

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)'de 9608 pozisyonu için işaret edilen dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "* Bu pozisyon kuralı sadece Macaristan, Romanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti ve EFTA ülkeleri ile ticarette uygulanacaktır."

            YÜRÜRLÜK
            Madde 5- Bu Yönetmelik, 1/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.