Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2000 Salı Sayı: 24113 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 


            Madde 1- 21/2/1999 tarihli ve 23618 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin değişik 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bu Yönetmelikte geçen "ECU" ibareleri, Macaristan, Romanya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti için "EURO" olarak dikkate alınır."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)'de 1904 pozisyonu için işaret edilen dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "* Zea indurata mısırı için istisna, 31/12/2002 tarihine kadar, sadece Macaristan, Romanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti ile ticarette uygulanacaktır."

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)'de 2207 pozisyonu için işaret edilen dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "* Bu kural sadece Macaristan, Romanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti ile ticarette uygulanacak olup, diğer ülkeler için kural "Kullanılan girdilerin 2207 veya 2208 pozisyonunda sınıflandırılmadığı imalat" şeklinde uygulanacaktır."

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)'de 7006 pozisyonu için işaret edilen dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "(*) Bu Yönetmelik Kapsamında Estonya ve Litvanya Cumhuriyeti ile tercihli ticarette uygulanacak kural için bakınız EK II-A"

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II)'de 9608 pozisyonu için işaret edilen dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "* Bu pozisyon kuralı sadece Macaristan, Romanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti ile ticarette uygulanacaktır."

            Madde 6- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK II-A)'nın başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "EK II-A
            Estonya ve Litvanya Cumhuriyeti ile  Ticarette 7006 Pozisyonunda İmal Edilen Ürünün Menşe Statüsü Kazanabilmesi İçin Menşeli Olmayan Girdilere Uygulanması Gerekli İşçilik veya İşlemler Listesi"

            Madde 7- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK V)'in başlığında işaret edilen dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "(*) Bu Yönetmelik kapsamında Estonya, Litvanya Cumhuriyeti ve EFTA ülkeleri ile tercihli ticarette, EK V-A uygulanır."

            Madde 8- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK V-A)'nın başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "EK V-A
            AS Fasılları ve Pozisyonları düzeninde listelenmiş, Madde 4 hükümlerinin uygulanmayacağı Avrupa Topluluğu menşeli ürünler listesi (Estonya, Litvanya Cumhuriyeti ve EFTA ülkeleri ile ticarette uygulanacak liste)"

            YÜRÜRLÜK
            Madde 9- Bu Yönetmelik, 14/6/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.