Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi:28.08.1999 Cumartesi Sayı: 23800 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından 
 
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
  
            Madde 1- 26/2/1997 tarihli ve 22917 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin 1 numaralı eki cetvelin "II- TAŞRA TEŞKİLATI" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
 "II- TAŞRA TEŞKİLATI
 
Sıra No:
Hakkında Sicil Raporu 
Düzenlenecek Memurlar:
I. Sicil Amiri II. Sicil Amiri III. Sicil Amiri
1-
GÜMRÜKLER BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 
Başmüdür Vali Müsteşar
Başmüdür Yardımcısı Başmüdür  Vali Müsteşar
Gümrük Müdürü, Şube Müdürü  Başmüdür Yardımcısı  Başmüdür  Vali
Gümrük Müdür Yardımcısı Gümrük Müdürü Başmüdür  Vali
Daire Tabibi Başmüdür Vali Müsteşar
Daire Tabipliğinde Görevli Personel Daire Tabibi Başmüdür Vali
Şube Müdürüne Bağlı Çalışan Diğer Personel Şube Müdürü Başmüdür Yardımcısı Başmüdür
Gümrük Müdürüne Bağlı Çalışan Diğer Personel  Gümrük Müdürü Başmüdür Yardımcısı Başmüdür
 
2-
GÜMRÜKLER MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
Başmüdür Vali Müsteşar
Başmüdür Yardımcısı Başmüdür Vali Müsteşar
Gümrük Muhafaza Müdürü,
Şube Müdürü Başmüdür Yardımcısı Başmüdür Vali
Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı  Güm. Muhafaza Müdürü Başmüdür Vali
Şube Müdürüne Bağlı Çalışan Diğer Personel Şube Müdürü  Başmüdür Yardımcısı Başmüdür
Gümrük Muhafaza Müdürüne Bağlı Çalışan Diğer Personel Güm. Muhafaza Müdürü Başmüdür Yardımcısı Başmüdür"

 
            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.