Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 07.03.1999 Pazar Sayı: 23632 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından 
 
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
     
            Madde 1- 3/2/1973 tarihli ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük Yönetmeliği'nin 1 numaralı ekindeki "Samsun Gümrükleri Başmüdürlüğü" başlıklı kısmının 10 uncu sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "10- Amasya Gümrük Müdürlüğü        Amasya            2"
 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 1 numaralı ekindeki "İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğü" başlıklı kısmının 32 ve 33 üncü sırasına aşağıdaki ilaveler yapılmıştır.

            "32-  İzmir Tır Giriş Gümrük Müdürlüğü        İzmir             1"

            "33- İzmir Tır Çıkış Gümrük Müdürlüğü         İzmir            1"

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 1 numaralı ekindeki "Bursa Gümrükleri Başmüdürlüğü" başlıklı kısmının 5/a sırasındaki 3 üncü sınıf Marmaraadası Gümrük İdare Memurluğu kapatılmıştır.

            Madde 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.