Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 30.12.1999 Perşembe Sayı: 23922 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından

İTHALAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 
            Madde 1- 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Yönetmeliğinin değişik 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "10/1/1999 tarihli ve 23579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Tebliğlere ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, 21/12/1999 tarihli ve 23913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat (99/23) sayılı Tebliğ uygulamasına devam olunur.

            Madde 2- Bu Yönetmelik 1/1/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.