Gümrük mevzuatı  
 

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 16 NCI MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 25/11/2000
RESMİ G. NO : 24241
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
Madde   1 :
Madde   2 : YÜRÜRLÜK
Madde   3 : YÜRÜTME