Gümrük mevzuatı  
 

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
RESMİ G.TARİHİ : 28/07/2001
RESMİ G. NO : 24476
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
Madde   1 :
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 : 
Madde   5 : 
Madde   6 : YÜRÜRLÜK
Madde   7 : YÜRÜTME