Gümrük mevzuatı  
 
EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 11/08/1999
RESMİ G. NO : 23783
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde 1 :  
Madde 2 :  
Madde 3 : 
Madde 4 :  
Madde 5 : 
Madde 6 : 
Madde 7 : 
Madde 8 : 
Madde 9 : 
Madde 10 : 
Madde 11 :