Gümrük Mevzuatı
 
 
YÖNETMELİKLER
 
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK