Gümrük Mevzuatı  
 

YÖNETMELİKLER
 
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK