Gümrük mevzuatı  
 
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 25/03/2006
RESMİ G. NO : 26119
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-
Madde 4.-
Madde 5.- Yürürlük
Madde 6.- Yürütme