Gümrük mevzuatı  
 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 07/04/2004
RESMİ G. NO : 25426
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :

 

Madde 1 .-
Madde 2 .-
Madde 3 .-
Madde 4 .-
Madde 5 .-
Madde 6 .-
Madde 7 .- Yürürlük
Madde 8 .- Yürütme