Gümrük mevzuatı  
 
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 12/11/1998
RESMİ G. NO : 23521
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde 1 :    
Madde 2 :  
Madde 3 :
Madde 4 :    
Madde 5 :  
Madde 6 :