Gümrük Mevzuatı  
YÖNETMELİKLER
İHRACAT YÖNETMELİĞİ
İHRACAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK [RG. 06/09/1998]
İHRACAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK [RG. 27/11/1998]
İHRACAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK [R.G. 24/02/2000]
İHRACAT YÖNETMELİĞİNİN EKİ KAYDA BAĞLI İHRACAT LİSTESİNİN 19 NOLU SIRASININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK [R.G. 20/06/2000]
İHRACAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK [R.G. 08/07/2000]