Gümrük mevzuatı  
 

İTHALAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
RESMİ G.TARİHİ : 20/09/2005
RESMİ G. NO : 25942
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

Madde 1 :
Madde 2 :
Madde 3 :