Gümrük mevzuatı  
 
SINIR VE KIYI TİCARETİ YÖNETMELİĞİ
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 15/02/1991
RESMİ G. NO : 21143
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 31-2
DÜSTUR SAYFA : 2696
 
 
 
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde   2 : SINIR VE/VEYA KIYI TİCARETİ
Madde   3 : TİCARETE KONU OLMAYACAK EŞYA
Madde   4 : ARANMAYACAK BELGELER
Madde   5 : TİCARET YAPILACAK KAPILAR
Madde   6 : TİCARET YAPABİLECEK OLANLAR
Madde   7 : İHRACAT
Madde   8 : İTHALAT
Madde   9 : TAHAKKUK VARAKALARI
Madde 10 : MAĞAZA VE DEPO AÇILMASI
Madde 11 : VALİLERİN YETKİLERİ
Madde 12 : GİRİŞ VE ÇIKIŞTA KULLANILACAK BELGELER
Madde 13 : KIYI TİCARETİ
Madde 14 : 
Madde 15 : YETKİ
Madde 16 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 17 : YÜRÜRLÜK