Milli eğitim Mevzuatı
 
 
Resmi Gazete Tarihi: 27.08.1999 Cuma Sayı: 23799 (Asıl)
Milli Eğitim Bakanlığından; 
 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
  
            Madde 1- 21/7/1996 tarihli ve 22703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "a) Anaokulları ve uygulama sınıflarında 8.00 - 18.00 saatleri arasında tam gün eğitim yapılır. Okul öncesi eğitim kurumlarında teneffüs yapılmaz. 

           Günlük çalışma süresi toplam 10 saattir. Günlük eğitimin başlama ve bitiş zamanı illerin ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak, milli eğitim müdürlüğünün teklifi ve valiliğin onayı ile düzenlenir. 

            Ayrıca, okul öncesi eğitim kurumlarında tam gün eğitimin yanı sıra okulun fiziki kapasitesi, velinin isteği ve çocuk sayısı dikkate alınarak valiliğin uygun görüşü ile anaokulları ve uygulama sınıflarında bir grup tam gün eğitim yaparken diğer grup yarım gün eğitim yapabilir. 

            Ana sınıflarında ise; bağlı bulundukları okulun tam gün veya ikili öğretim şekillerine göre çalışma saatleri düzenlenir. Ana sınıflarında görevli öğretmen bir günde eğitiminden sorumlu olduğu çocuk grubunun okulda bulunduğu saatlerde eğitim etkinliğine katılmak zorundadır. 

            Ana sınıflarında aynı çocuk grubuna aynı süre içinde birden fazla öğretmen görevlendirilmez." 

            "d) Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, bağımsız anaokulları ve uygulama sınıflarında görev yapanlar, bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak, eğitim etkinliklerine katılırlar." 

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.