Eğitim Mevzuatı
 
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ YÖNETMELİĞİ
    
RESMİG. TARİHİ : 06/09/1998
RESMİ G. NO : 23455
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 38
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde    1 : AMAÇ 
Madde    2 : KAPSAM 
Madde    3 : DAYANAK
Madde    4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE GÖREVLER 
Madde    5 : KURULUŞ VE GÖREVLER 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PROGRAMLAR
Madde    6 : PROGRAM ÖZELLİKLERİ 
Madde    7 : PROGRAMIN KAPSAMI 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖĞRENCİ İŞLERİ 
Madde    8 : BAŞVURU ŞARTLARI
Madde    9 : ADAY SEÇİMİ
Madde  10 : ÖĞRENCİ KONTENJANI
Madde  11 : GİRİŞ SINAVI
Madde  12 : KAYITLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ
Madde  13 : ÖĞRENCİ BAŞARISI 
ALTINCI BÖLÜM
ÖĞRENCİ NAKİLLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR
Madde  14 : ÖĞRENCİ NAKİLLERİ
Madde  15 : DİĞER ORTA ÖĞRENİM KURUMLARINDAN NAKİL 
Madde  16 : DİSİPLİN CEZASINA DAYALI İLİŞİK KESME 
YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde  17 : ÖĞRETMEN ŞEÇİMİ
Madde  18 : YER DEĞİŞTİRME
Madde  19 : SINIF MEVCUDU
Madde  20 : PARASIZ YATILILIĞIN DEVAMI
Madde  21 : TASTİKNAME İLE AYRILANLAR
Madde  22 : DEVAMSIZLIĞI BİLDİRME
Madde  23 : ETÜT
Madde  24 : DİSİPLİN İŞLEMLERİ
Madde  25 : YATILILIK
Madde  26 : YEMEK ÇEŞİTLERİ VE MİKTARI
Madde  27 : NÖBET GÖREVİ
Madde  28 : DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ
Madde  29 : HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde  30 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
SEKİZİNCİ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Madde  31 : YÜRÜRLÜK
Madde  32 : YÜRÜTME