Milli Eğitim Mevzuatı  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ
RESMİ G.TARİHİ : 08/12/2004
RESMİ G. NO : 25664
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar
Madde 5 - Genel İlkeler

İKİNCİ KISIM

Programlar, Dersler, Alanların Belirlenmesi, Ders Seçimi ve Kurulların Çalışmaları

BİRİNCİ BÖLÜM

Programlar ve Dersler

Madde 6 - Program Çeşitleri
Madde 7 - Ortak Genel Kültür Dersleri
Madde 8 - Alan/Dal Dersleri
Madde 9 - Seçmeli Dersler

İKİNCİ BÖLÜM

Alanların Belirlenmesi ve Ders Seçimi

Madde 10 - Alanların Belirlenmesi ve Seçimi
Madde 11 - Ders Seçimi
Madde 12 - Seçmeli Dersin Eğitim-Öğretime Açılması
Madde 13 - Okulca Uygulanacak Seçmeli Dersler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu ve Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmaları

Madde 14 - Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu Çalışmaları
Madde 15 - Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmaları

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ölçme ve Değerlendirme

BİRİNCİ BÖLÜM

Not Düzeni

Madde 16 - Not Düzeni

İKİNCİ BÖLÜM

Ders Yılında Başarının Tespiti

Madde 17 - Ölçme-Değerlendirme
Madde 18 - Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar
Madde 19 - Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Madde 20 - Ortak Sınavlar
Madde 21 - Sözlü Sınavlar
Madde 22 - Sınavlara Katılmayanlar
Madde 23 - Sınav Sonuçlarının Duyurulması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretmen Not Defteri, Not Çizelgesi ve Öğrenci Karnesi

Madde 24 - Öğretmen Not Defteri
Madde 25 - Not Çizelgesi
Madde 26 - Öğrenci Karnesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dönem Notlarının Tespiti

Madde 27 - Dönem Notu
Madde 28 - Naklen Gelenlerin Dönem Notu

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yıl Sonu Başarısının Tespiti

Madde 29 - Bir Dersin Yıl Sonu Notu
Madde 30 - Bir Dersin Ağırlığı ve Ağırlıklı Notu
Madde 31 - Yıl Sonu Başarı Ortalaması
Madde 32 - Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma
Madde 33 - Doğrudan Sınıf Geçme
Madde 34 - Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması
Madde 35 - Hazırlık Sınıflarında Seviye Belirleme Sınavı ve Sınıf Geçme
Madde 36 - Sınıf Tekrarı

DÖRDÜNCÜ KISIM

Yetiştirme Programları

Madde 37 - Yetiştirme Programı

BEŞİNCİ KISIM

Okul Birincilerinin Tespiti

Madde 38 - Okul Birincilerinin Tespiti

ALTINCI KISIM

Geç Gelme, Devam-Devamsızlık

Madde 39 - Geç Gelme
Madde 40 - Devam-Devamsızlık

YEDİNCİ KISIM

Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları Sonunda Başarının Tespiti

BİRİNCİ BÖLÜM

Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları

Madde 41- Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları

İKİNCİ BÖLÜM

Ortalama Yükseltme ve Sınavlarının Uygulanması

Madde 42 - Sınavlara Girecek Öğrencilerin Tespiti
Madde 43 - Sınavların Şekli ve Niteliği
Madde 44 - Sınav Programı
Madde 45 - Sınav Komisyonları
Madde 46 - Gözcü Görevlendirme
Madde 47 - Yazılı Sınavlar
Madde 48 - Sözlü ve Uygulamalı Sınavlar
Madde 49 - Sınavların Başlama Saati ve Süresi
Madde 50 - Sınav Odası veya Sınav Salonuna Girebilecekler
Madde 51 - Sınavların Değerlendirilmesi ve Yapılacak İşlemler
Madde 52 - Sınavlarda Kopya Çekme
Madde 53 - Sınavlarda Başarılı Sayılma
Madde 54 - Sınav Sonuçlarının İlânı
Madde 55 - Naklen Gelen Öğrencilerin Durumu
Madde 56 - Sınavlara Giremeyenler

SEKİZİNCİ KISIM

Öğrenim Hakkı, Diploma ve Öğrenim Belgesi

Madde 57 - Öğrenim Hakkı
Madde 58 - Diploma Verilmesi
Madde 59 - Öğrenim Belgesi Verilmesi
Madde 60 - Mezuniyet Notu ve Alanı/Dalı
Madde 61- Diploma Tarihi
Madde 62 - Yurt Dışından Gelenlerin Mezuniyet Notu

DOKUZUNCU KISIM

İş ve Tatil Günleri

Madde 63 - İş ve Tatil Günleri

ONUNCU KISIM

Diğer Hükümleri

Madde 64 - Özel Yönetmelik Hükümleri

ONBİRİNCİ KISIM

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük ve Yürütme

Madde 65 - Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 66 Yürürlük
Madde 67 - Yürütme