Eğitim Mevzuatı
 
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ
    
RESMİG. TARİHİ : 20/08/1999
RESMİ G. NO : 23792
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde    1 : AMAÇ 
Madde    2 : KAPSAM 
Madde    3 : DAYANAK 
Madde    4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, OKULUN AMACI
Madde    5 : KURULUŞ 
Madde    6 : OKULUN AMACI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KONTENJAN, BAŞVURU, ÖĞRENCİ SEÇİMİ, KAYIT-KABUL VE NAKİLLER
Madde    7 : KONTENJAN
Madde    8 : BAŞVURU
Madde    9 : ÖĞRENCİ SEÇİMİ VE KAYIT-KABUL
Madde  10 : NAKİLLER
Madde  11 : AYRILAN ÖĞRENCİLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EĞİTİM-ÖĞRETİM, SEVİYE BELİRLEME VE BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde  12 : ÖĞRETİM PROGRAMLARI
Madde  13 : ALANLAR
Madde  14 : ALAN UYGULAMALARI VE ETKİNLİKLERİ
Madde  15 : SANAT EĞİTİMİ DANIŞMA VE PROGRAM GELİŞTİRME KURULU
Madde  16 : SANAT EĞİTİMİ DANIŞMA VE PROGRAM GELİŞTİRME KURULUNUN GÖREVLERİ 
Madde  17 : SEVİYE BELİRLEME SINAVI
Madde  18 : BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde  19 : UYGULAMA 
Madde  20 : HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 
Madde  21 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
Madde  22 : YÜRÜRLÜK 
Madde  23 : YÜRÜTME