Eğitim Mevzuatı  
 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ
RESMİG. TARİHİ : 22/08/2001
RESMİ G. NO : 24501
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde    1 : AMAÇ
Madde    2 : KAPSAM
Madde    3 : DAYANAK
Madde    4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE GÖREVLER
Madde    5 : KURULUŞ
Madde    6 : KÜTÜPHANELERİN DÜZENLENMESİ
Madde    7 : ATAMA VEYA GÖREVLENDİRME
Madde    8 : KÜTÜPHANECİNİN GÖREVLERİ
Madde    9 : TEKNİK HİZMETLER
Madde  10 : KAYNAKLAR, SEÇİMİ VE SAĞLANMASI
Madde  11 : KATALOGLAMA VE SINIFLAMA
Madde  12 : BAKIM, ONARIM, AYIKLAMA
Madde  13 : KULLANICI HİZMETLERİ
Madde  14 : DANIŞMA HİZMETLERİ
Madde  15 : KÜTÜPHANEDEN YARARLANMA
Madde  16 : ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ
Madde  17 : ÖDÜNÇ VERME SERVİSİ
Madde  18 : ÖDÜNÇ ALMA SÜRESİ
Madde  19 : KÜTÜPHANE KAYNAKLARININ HASARA UĞRATILMASI VEYA KAYBEDİLMESİ
Madde  20 : KULLANICI ÖDÜNÇ KİTAP ALMA KARTI
Madde  21 : KİTAP VEYA KAYNAKLARA NUMARA FİŞİNİN VERİLMESİ
Madde  22 : KİTAP KONTROL FİŞİ
Madde  23 : KİTABIN ÖDÜNÇ VERİLMESİ
Geçici Madde 1 : 
Madde  24 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Madde  25 : YÜRÜRLÜK
Madde  26 : YÜRÜTME