Sermaye Piyasası Mevzuatıı

 

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2002 Salı Sayı: 24980 (Asıl) 

Sermaye Piyasası Kurulu  
 

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

  

Madde 1 - 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“Yönetim Kurulu işlemleri geçici olarak durdurulan hisse senedi ile ilgili olarak belirsizlik halinin giderilmesi için ilgili şirkete,Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren en fazla 2 aya kadar süre verebilir. Yönetim Kurulu bu sürenin sona ermesini müteakip yapılan değerlendirmede gerek görülmesi halinde en fazla 1 aya kadar daha süre verebilir. Bu süre içerisinde hisse senetlerinin yeniden işlem görmeye başlaması ya da borsa dışında alım satıma konu olmasına yönelik gerekli çalışmalar İMKB tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süre sonunda şirketin durumu hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda şirket hisse senetlerinin İMKB’nin ilgili pazarlarında yeniden işleme açılması, pazarlardan çıkarılması veya borsa dışında alım satımının yapılması hususunda gerekçeli kararını verir ve kamuya duyurur.”

 

Yürürlük

Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.