Sermaye Piyasası Mevzuatıı

 

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2005 Perşembe Sayı: 25875 (Asıl) 

Sermaye Piyasası Kurulu  
 

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI KOTASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

  Madde 1 - 24/6/2004 tarihli ve 25502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin 13 üncü ve 16 ncı maddelerinin son fıkralarında yer alan "yıllık toptan eşya fiyatları genel endeksinde" ibaresi "yıllık üretici fiyatları genel endeksinde" şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.