Sermaye Piyasası Mevzuatıı

 

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2002 Salı Sayı: 24980 (Asıl) 

Sermaye Piyasası Kurulu  
 

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

  

Madde 1 - 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin değişik 65 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“İdari İşler Müdürlüğü, müdür, müdür yardımcısı ve yeterli sayıda uzman, uzman yardımcısı, özel ihtisas personeli ve servis personelinden oluşur.”

 

Yürürlük

Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.