Sermaye Piyasası Mevzuatıı  
Resmi Gazete Tarihi:08.08.2000 Salı Sayı: 24134 (Asıl) Düstur Tertip: Cilt: Sahife:
Sermaye Piyasası Kurulu  
 
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

            Madde 1- 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Yönetim Kurulu çok fiyat yönteminin yanısıra, gelişen piyasa şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda belirleyeceği esaslar dahilinde tek fiyat yöntemi, piyasa yapıcılığı ve diğer işlem yöntemlerinin de uygulanmasına imkan verecek düzenlemeler yapabilir, yapılacak bu düzenlemeler kapsamında emir, işlem ve öncelik kurallarında farklı esaslar belirleyebilir. Yapılacak düzenlemeler SPK onayı ile yürürlüğe girer. Bu düzenlemeler ilk Genel Kurulun onayına sunularak gerekli yönetmelik değişiklikleri yapılır."

            YÜRÜRLÜK
            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.