Sermaye Piyasası Mevzuatı
 
 
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ULUSLARARASI PAZAR TAKAS VE SAKLAMA İŞLEM ESASLARI YÖNETMELİĞİ 
 
RESMİ G.TARİHİ : 14/06/1996
RESMİ G. NO : 22666
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 35
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : AMAÇ 
Madde   2 : TANIM VE KISALTMALAR 
Madde   3 : KAPSAM
Madde   4 : DAYANAK
Madde   5 : ÜYE HESAPLARININ AÇILMASI 
Madde   6 : İŞLEM BİRİMİ 
Madde   7 : PARA BİRİMİ 
İKİNCİ BÖLÜM
SAKLAMA HİZMETLERİ
Madde   8 : SAKLAMAYA ALINACAK MENKUL KIYMETLERİN NİTELİKLERİ 
Madde   9 : DEPO SERTİFİKALARININ BASIMI 
Madde 10 : MENKUL KIYMETLERİN VEYA BUNLARI TEMSİL EDEN DEPO SERTİFİKALARININ SAKLANMASI
Madde 11 : YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN YERLİ 
                  VARLIKLARIN SAKLANMASI
Madde 12 : SERMAYE ARTIRIMLARINA, MENKUL KIYMETLERLE İLGİLİ ÖDEMELERE VE GENEL KURUL 
                  TARİHLERİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN TAKİBİ
Madde 13 : MUTABAKAT SAĞLANMASI 
Madde 14 : BEDELSİZ YENİ PAY ALMA HAKLARININ KULLANILMASI 
Madde 15 : BEDELLİ YENİ PAY ALMA HAKLARININ KULLANILMASI 
Madde 16 : MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ÖDEMELER 
Madde 17 : DEPO SERTİFİKALARININ TEMSİL ETTİĞİ OY HAKLARININ KULLANILMASI 
Madde 18 : MENKUL KIYMETLERİN SİGORTALANMASI 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAKAS ESASLARI
Madde 19 : NETLEŞTİRME
Madde 20 : MAHSUP
Madde 21 : TESLİM VE ÖDEME 
Madde 22 : TEMERRÜT
Madde 23 : TAKAS GÖREVLİLERİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İLAVE DEPO SERTİFİKASI ÇIKARILMASI VE DEPO SERTİFİKALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİ
Madde 24 : İLAVE DEPO SERTİFİKASI ÇIKARILMASI 
Madde 25 : DEPO SERTİFİKALARININ YABANCI HİSSE SENETLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ 
BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 26 : ÜCRET VE KOMİSYONLAR 
Madde 27 : YÜRÜRLÜK
Madde 28 : YÜRÜTME