Sermaye Piyasası Mevzuatı
 
 
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TAHVİL ve BONO PİYASASI YÖNETMELİĞİ 
RESMİ G.TARİHİ : 19/02/1996
RESMİ G. NO : 22559
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 35
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : AMAÇ     
Madde   2 : DAYANAK    
Madde   3 : PİYASA ÜYELİĞİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR   
Madde   4 : ÜYE TEMSİLCİLERİNİN NİTELİKLERİ   
Madde   5 : İŞLEM GÖREN MENKUL KIYMETLER   
Madde   6 : İŞLEM TÜRLERİ   
Madde   7 : İŞLEM LİMİTLERİ VE İŞLEM LİMİTİ KARŞILIKLARI   
Madde   8 : LOT BÜYÜKLÜĞÜ VE İŞLEM SAATLERİ   
Madde   9 : EMİRLERİN BORSAYA İLETİLMESİ   
Madde 10 : EMİRLERİN İŞLEME SOKULMASI   
Madde 11 : EMİRLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ   
Madde 12 : EMİRLERİN GERÇEKLEŞTİĞİNİN BİLDİRİMİ   
Madde 13 : EMİRLERİN GEÇERLİLİĞİ   
Madde 14 : BORSA EMİRLERİ   
Madde 15 : ÜYENİN KENDİ EMRİNİ DÜZELTMESİ VEYA İPTAL ETMESİ  
Madde 16 : TEK ÜYENİN TARAF OLDUĞU İŞLEMLER   
Madde 17 : GERÇEKLEŞEN İŞLEMLERİN İPTALİ   
Madde 18 : YATIRIM FONLARI VE YATIRIM ORTAKLIKLARINA AİT İŞLEMLER   
Madde 19 : BORSA KAYDINA ALINAN FİYATLAR   
Madde 20 : TEŞEKKÜL EDEN FİYATLARIN İLANI   
Madde 21 : GERÇEKLEŞEN İŞLEMLERİN TAKASI   
Madde 22 : REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER   
Madde 23 : TEMERRÜD   
Madde 24 : BORSA PAYI   
Madde 25 : BİLGİSAYARLI ALIM SATIM SİSTEMİ   
Madde 26 : PİYASA DIŞI İŞLEMLER   
Madde 27 : BORSA ÜYELERİ DIŞINDAKİ PİYASA ÜYELERİ 
Madde 28 : YÜRÜRLÜK  
Madde 29 : YÜRÜTME