Sermaye Piyasası Mevzuatı  
 
YÖNETMELİKLER
 
KIYMETLİ MADENLER BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
KIYMETLİ MADENLER BORSASI ÜYELİK BELGESİ VERİLME ESASLARI İLE KIYMETLİ MADENLER BORSASI ARACI KURUMLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ŞARTLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK