Üniversiteler Mevzuatı  
  
DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİ
  
RESMİG. TARİHİ : 01/09/2000
RESMİ G. NO : 24157
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde    1 : AMAÇ
Madde    2 : KAPSAM
Madde    3 : DOÇENTLİK SINAVI TEMEL ALANLARI
Madde    4 : BAŞVURU VE SINAV AÇILMASI
Madde    5 : YABANCI DİL KOŞULU
Madde    6 : DOÇENTLİK SINAV KOMİSYONU
Madde    7 : TEMEL ALAN DANIŞMA KOMİSYONU
Madde    8 : JÜRİNİN OLUŞTURULMASI
Madde    9 : JÜRİLERİN BİLDİRİLMESİ
Madde  10 : JÜRİLERİN BİLDİRİLMESİ
Madde  11 : ESERLERİN İNCELENMESİ
Madde  12 : ETİK KOMİSYONU
Madde  13 : SÖZLÜ SINAV
Madde  14 : DOÇENTLİK BELGESİ
Madde  15 : SÖZLÜ SINAVA GİREMEME
Madde  16 : SÖZLÜ SINAV JÜRİSİNİN TOPLANAMAMASI
Madde  17 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Madde  18 : YÜRÜRLÜK
Madde  19 : YÜRÜTME