Üniversite Mevzuatı  
  
DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİNİN 4 ÜNCÜ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  
RESMİ G.TARİHİ : 27/03/2001
RESMİ G. NO : 24355
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde 1 :
Madde 2 : YÜRÜRLÜK
Madde 3 : YÜRÜTME