Üniversite Mevzuatı  
 
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ALÜMİNYUM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (GYTE-AAUM) KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ
  
RESMİG. TARİHİ : 25/05/2004
RESMİ G. NO : 25472
 
 
DÜSTUR NO : 5 Tertip
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde 1 – Kuruluş
Madde 2 – Çalışma Alanı
Madde 3 – Organlar
Madde 4 – Merkez Müdürü
Madde 5 – Merkez Müdürün Görevleri
Madde 6 – Merkez Kurulu
Madde 7 – Merkez Kurulunun Görevleri
Madde 8 – Merkez Yönetim Kurulu
Madde 9 – Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 10 – Diğer Hususlar
Madde 11 – Yürürlük
Madde 12 – Yürütme