Üniversite Mevzuatı  
 
YÖNETMELİKLER
 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN İKİNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK