Ticaret Mevzuatı  
ALTINCI KISIM
YARDIMCI KONAKLAMA TESİSLERİ
  
BİRİNCİ BÖLÜM
APART OTELLER
  
            APART OTELLERİN TANIMI 
            Madde 97- Apart oteller; belgeli bir otel veya tatil köyü yatırım ve/veya işletmesi bütünü içinde yeralan müşterinin kendi yeme ve içme ihtiyacını karşılayabilmesi için gerekli taçhizat ile donatılmış, bağımsız apartman veya villa tipinde konut olarak inşa ve tefriş edilmiş, fakat otel gibi işletilen konaklama tesisleridir. 

            APART OTELLERDE KAPASİTE 
            Madde 98- Apart otellerin toplam yatak kapasitesi; içinde yer aldıkları ve beraber işletildikleri asli konaklama tesislerinin yatak kapasitesinin % 25’ini aşamaz. 

            Apart otellerin kapasitesinin hesabında oturma alanı dışındaki odalar iki yataklı kabul edilir. 7-9 metrekare arası büyüklükte odalar tek yataklı sayılır. 

            İNŞAAT DÜZENİ 
            Madde 99- Apart otel ünitelerin ide kapsayan belgeli yatırımlarda, diğer konaklama tesislerinin tamamlanıp deneme işletmesine geçmeden önce apart otel ünitelerine işletme veya deneme işletmesi belgesi verilmez ve apart otel inşaatları asli konaklam aünitelerinden önce bitirilemez. 

            MÜSTAKİL OPART OTEL 
            Madde 100- Yatırım belgesi verilmeden imar planlarına uygun olarak nişaatı tamamlanan en az on ünite apartman dairesi ve/veya villalardan oluşan apart otellere, 98 ve 99 uncu maddelerde öngörülen, belgeli bir asli konaklama tesis ibünyesinde yer alma gereği aranmaksızın, turizm işletmesi belgesi verilebilir. 

            Yatırım belgesi verilemeyen, sadece turizm işletmesi belgesi verilebilen bu uygulamada, ünitelerin kısmen veya tamamen üçüncü şahısların mülkiyetinde olmas ımümkündür. Aynı yapılaşma kompleksi içinde olması kaydıyla 25 inci maddede öngörülen şartlar aranmaz. 

            ASGARİ NİTELİKLER 
            Madde 101- Müstakil Apart otellerde aşağıda belirtilen nitelikler aranır: 

            a) Aynı işletmeye dahil ünitelerin tefriş ve dekorasyonunda standart beraberliği, 

            b) Yatak odalarında; yatak, komidin, gece lambası, elbise dolabı ile yataklarda, çarşaf ve kılıflı yastıklar, iklim şartlarına uygun piki ve battaniye, 

            c) Oturma-yemek odasında, kapasiteye uygun koltuk, yemek masası, iskemleler ve sehpalar, 

            d) Pencerelerde tül ve kalın perdeler, 

            e) Mutfakta; kullanılmaya hazır fırın veya ocak, buzdolabı, yeterince tabak, bardak, fincan, çatal, bıçak, kaşık, dolaplar ve kapalı çöp kutusu, 

            f) Çamaşır yıkama hizmeti verilmemesi halinde banyoda otomatik çamaşır makinası, 

            g) 55 inci maddede öngörülen şartları taşıyan banyo, 

            h) Günlük temizlik yapılmayan işletmelerde, temizlik gereçleri. 
  
            İŞLETMECE SAĞLANAN HİZMETLER 
            Madde 102- Asli konaklama tesisleri bünyesinde bulunmayan apart otel işletmelerinde, müşterilere hizmet veren bir resepsiyon, bekleme ve idare birimi oluşturulur. Evlerin elektrik, kullanma suyu ve atık su sistemlerinde meydana gelebilecek arızaların en kısa zamanda tamiri için işletme içinde gerekil tedbirler alınır veya bu yolda bir hizmet anlaşması yapılır. Yerleşik merkezleri dışındaki apart otellerde, müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan bir satış ünitesi gerçekleştirilir. 

            TEMİZLİK HİZMETLERİ 
            Madde 103- Müstakil Apart otellerde, günlük temizlik ve düzenleme hizmetlerinin müşteriye bırakılması halinde, işletmece her müşteri çıkışında veya en az haftada bir kez temizlik ile çarşaf ve örtülerin değiştirilmesi sağlanır. Her gün çöp toplama hizmeti verilir. 

            FİYAT TARİFELERİ 
            Madde 104- Müstakil Apart otel birimlerinin fiyat tarifeleri, her tip birim için günlük ve/veya haftalık olarak düzenlenir. Fiyat ve kapsadığı hizmetler ve müşteri ile ilgili diğer şartlar, birim içinde kolayca görülen bir yere asılır.  
 

İKİNCİ BÖLÜM
İKİNCİ KONUTLAR

            İKİNCİ KONUTLARIN TANIMI 
            Madde 105- İkinci konutlar; bağımsız ünitelerde tatil yapmak isteyenlere cevap vermek ve iç turizm canlandırmak için turizme kazandırılması amaçlanan yazlık evlerdir. 

            BELGELENDİRME KOŞULLARI, ASGARİ NİTELİKLERİ VE KAPASİTESİ 
            Madde 106- Yatırım belgesi verilemeyen sadece deneme işletmesi belgesi verilebilen ikinci konutların belgelendirme koşulları, asgari nitelikleri, kapasitesi, Bakanlıkça belirlenir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
OBERJ (DAĞ EVİ), SPOR VE ACILIK TESİSLER

            TANIM 
            Madde 107- Oberj (dağ evi), spor ve avcılık tesisleri; spor ve avcılık turizmine cevap verebilecek en az bir yıldızlı otel niteliklerini taşıyan konaklama tesisleridir. 

            OBERJ (DAĞ EVİ), SPOR VE AVCILIK TESİSLERİNİN ASGARİ NİTELİKLERİ 
            Madde 108- Oberj (dağ evi), spor ve avcılık tesisleri; amacına uygun yerlerde yapılması ve en az bir yıldızlı otel niteliklerini taşıması koşuluyla aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar: 

            a) Girişte saçak, 

            b) Karavan, römork v.b. araçlar için park ve koruma yerleri, 

            c) Spor gereçleri yerleri, 

            d) Bazı spor dalları için öğretmenler, gerekiyorsa öğretmen oda veya odaları, 

            e) En az 3’üncü sınıf lokanta, 

            f) Mekanik havalandırması sağlanmış en fazla altı kişilik odalar düzenlenebilir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HOSTELLER
 
            HOSTELLERİN TANIMI 
            Madde 109- Hostel; gençlik turizmine cevap verebilecek en az 10 odalı konaklama ve yemek-içme hizmeti veren veya müşterinin kendi yemeklerin ibizzat hazırlayabilme imkanı olan konaklama tesisleridir. 

            HOSTELLERİN ASGARİ NİTELİKLERİ 
            Madde 110- Hostellerde aşağıdaki nitelikler aranır: 

            a) Resepsiyon, vestiyer, emanet kasa, telefon kabini, idari üniteler, bagaj yeri ve bekleme yerinden oluşan bir giriş holü, 

            b) Kapasiteye uygun oturma salonu, 

            c) Yatak odaları ile ilişkili gözlemci odası, 

            d) Yönetici odası, 

            e) En az 3 üncü sınıf lokanta veya müşterilerin kendi yemeklerin ibizzat hazırlayabilme imkanı olan yeterli teçhizatılı mutfak, yemek yeme mahalli, 

            f) Müşterilerin kendi imkanlarıyla eğlenmelerin isağlayabilecek yer, 

            g) Kız ve erkekler için ayrı bölümler halinde kişi başına 5 m3 hava sağlanmaş 28 kişilik odalar, 

            h) Banyo ve tuvalet bulunmayan yatak odaları için her sekiz yatağa bir duş, tuvalet ve lavabo, 

            i) İlkyardım, emanet ve PTT hizmetleri, 

            j) Çamaşır yıkama, ütüleme ve kurutma imkanı sağlayan mahaller, 

            k) Genel depo ve spor malzemeleri odası, 

            l) İşletme aşamasında Uluslararası Hostel Federasyonuna üye olmak ve Federasyonunu tüzük, yönetmelik v estatüsünde belirtilen kurallara uygun olarak işletme faaliyet göstermek. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
YÜZER TESİSLER

            YÜZER TESİSLERİN TANIMI 
            Madde 111- Yüzer tesisler; Tüzük karasularında veya limanlarında turizm amaçlı olarak konaklama ve/veya yeme-içme hizmeti verebilecek nitelikteki kendiliğinden hareket etme kabileyitene sahip veya bir römorkör vıasıtasıyla çekilen deniz araçlarıdır. Bu tür araçlara turizm yatırım belgesi verilmez. 

            KENDİLİĞİNDEN YÜZER TESİSLER 
            Madde 112-  Kendiliğinden yüzer tesislerin belgelendirilmesi için aşağıdaki hususlar aranır: 
            a) Ulaştırma Bakanlığının, deniz aracının turistik amaçlı gezi için işletilebileceği, Türkiye Denizcilik Kurumu Genel Müdürlüğünün tekel hizmeti alanına giren işlerin yapılmayacağı ve deniz aracı hakkında emniyet, denizde can ve mal güvenliği mevzuatı ile diğer deniz mevzuatı yönünden uygun görüşü ve Denize Elverişlililk Belgesinin aslı ya da onaylı örneği, 

            b) Deniz aracının demirleme ve bağlama yerleri ile mola duraklama ve dolaşacağı güzergahı belirten Ulaştırma Bakanlığınca onaylı harita, 

            c) En az 50 kişilik kapasite, 

            d) Deniz aracında içme ve kullanma suyu ile enerji kullanımına, atık suların sağlıklı tahliyesine ve kullanılan teçhizata ait bilgiler ve hiçbir şekilde deniz kirliliğine sebebiyet verilmeyeceğine ilişkin taahhütname. 

            GEM İNİTELİĞİNDE OLMAYAN YÜZER TESİSLER 
            Madde 113- Kendiliğinden hareket etme kabiliyetin esahip olmayıp römorkör ile çekilen turizm amaçlı yüzer tesislerde aşağıdaki şartlar aranır: 

            a) Deniz üzerinde dengeli ve güvenli kalabilecek teknik niteliklerin yanında, teknelerde can ve mal emniyetinin tam olarak sağlanabilmesi için teknelerin yangın, tahliye gibi gerekil teçhizata da sahip olmaları, 

            b) Yüzer otel olarak işletilmeleri halinde, en az 200 yatak, yüzer lokanta olarak işletilmeleri halinde ise 100 kişilik kapasiteden az olmamaları, 

            c) Seyir güvenliğini, can ve mal emniyetini sağlayacak, kıyının toplum yararına kullanılmasını engellemeyecek ve kara yönündeki arazi kullanım kararlarını aksatmayacak şekilde faaliyette bulunmaları, 

            d) Bulundukları yerden hiçbir şekilde deniz ve hava kirliliğine sebebiyet vermemeleri, 

            e) (a), (b), (c) ve (d) bendlerinde belirtilen esaslara uyulmadığı taktirde, Bölge liman ve Deniz İşleri Müdürlüğünce yapılacak yazılı bildirimden itibaren on gün içinde bu bildirimin gereğini yerine getireceklerini, aksi davranış halinde ise Liman Başkanlığınca tesisin mühürlenip faaliyetten men edileceğini kabul ettiklerini Liman Başkanlığına taahhüt etmiş olmaları, 

            f) Liman sahaları dahil faaliyette bulunacakları yerin ilgili Valilikçe belirlenmiş olması şartlarının mevcut olduğu mahalli liman Başkanının yardımı ile tespit edildikten ve görüşü alındıktan sonra, bu gibi yüzer tesislere ilgili Valilikçe işletme izni verilir. 

            Valiliklerce işletme izni verilen turizm amaçlı yüzer tesislerin 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nda yer alan teşvik tedbirlerinden yararlanabilmeleri için, anılan Kanun uyarınca Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alınması gerekir. İşletme belgesi talebinde 112 inci maddede belirtilen  belgelere ek olarak Valilikçe verilen işletme izninin aslı ya da onaylı örneği istenir. 
 

ALTINCI BÖLÜM
OTOKARAVANLAR

            OTOKARAVANLARIN TANIMI 
            Madde 114- Otokaravanlar; asıl fonksiyonları müşterilerin karayollarında seyahat ve geceleme itiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında yeme-içme için yardımcı ve tamamlayıcı üniteleri de bünyesinde bulunduran en az (2) yatak kapasiteli araçlardan oluşan gecizi konaklama tesisleridir. 

            BELGELENDİRME 
            Madde 115- Oto karavan yatırım ve işletmelerinde yatırımın en az 20 otokaravandan oluşması, işletme belgesi alabilmek için de en az 10 otokaravanın işletmeye girmesi gerekir. 

            Yatırım kapsamında kalan otokaravanlara ait proforma fatura ile işletmede olan otokaravanlar için cins ve otokaravan olduğunu belirten trafik tescil belgesinin noterden onaylı örneği, otokaravanların teknik ve fiziki özelliklerini belirtir doküman ve broşürler Bakanlığa gönderilir. 

            İŞLETMECİLİK ESASLARI 
            Madde 116- Otokaravan işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler, aralarında en çok 750 kilometre veya araçlara tanınan günlük ücretsiz kilometre sınırı kadar mesafe bulunan değişik güzergahlarda kurulmuş Turizm İşletme Belgeli en az 4 adet kampingle kullanma mukavelesi yapmak zorundadır. 

            Ayrıca araçların bakım ve onarımlarının aksatılmaması için gerekli istasyonlar ve personeli temin edilir. 

            OTOKARAVANLARIN NİTELİKLERİ 
            Madde 117- Otokaravanlarda aşağıda belirlenen nitelikler aranır: 

            a) Yatak bölümlerinde; yatak, yataklarda çarşaf ve kılıflı yastıklar ile iklim şartlarına uygun pike ve battaniye, elbise dolabı, 

            b) Oturma-yemek bölümlerinde; kapasiteye uygun hareketli kanape, yemek masası, islemleler, 

            c) Pencerelerde tül ve kalın perdeler, 

            d) Mutfakta kullanılmaya hazır fırın veya ocak, yeterince tabak, fincan, çatal, kaşık, bıçak, dolaplar, 

            e) Lavabo ve duş tertibatı, soğuk ve sıcak su, 

            f) Temizlik gereçleri, 

            g) Kasetli tuvalet, 

            h) Boşaltma sistemi olan atık su deposu (en az 50 litre), 

            ı) Kapasiteye uygun temiz su deposu (en az 50 litre), 

            j) Boşaltıncaya kadar çöplerin koku, pislik ve haşarat yapmayacak biçimde muhafazası için kapalı ve öğütücülü çöp kutuları, 

            k) PVC taban kaplama ve halı döşeme, 

            l) Klima, 

            m) Radyo, 

            n) 2 adet orta boy yangın söndürücü tüp. 

            OTOKARAVAN İŞLETMELERİNİN YATIRIM VE İŞLETME BELGELERİ 
            Madde 118- Otokaravan işletmelerine, ithal ve trafik tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar “Yatırım Belgesi”, ithal ve trafik tescilinden sonra belgeye dahil araçların trafik plaka numaralarının yer aldığı “İşletme Belgesi” verilir. 
 

YEDİNCİ BÖLÜM
KIRSAL TURİZM TESİSLERİ
  
            KIRSAL TURİZM TESİSLERİNİN TANIMI 
            Madde 119- Kırsal Turizm Tesisleri; Bakanlıkça sınırları ve mevkii tespit edilen ve geliştirilmeleri planlanan yaylalarda müstakil veya toplu olarak hizmet verecek tesislerdir. 
  
           YAYLA TURİZMİ TESİSLERİNİN SAGARİ NİTELİKLERİ 
            Madde 120- Bu tesislerde en az pansiyonlarda verilen hizmetlerin benzeri hizmetler ve nitelikler aranır. Bu tesisler mevcut yayla evlerinin iç düzenlemesi esas alınarak veya Bakanlıkça belirlenecek örnek yapı tiplerine göre inşa edilecek ünitelerden oluşur. Her odada banyo şartı aranmaz. Kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak şartı ile ortak banyo ve tuvalet yapılabilir. 
 
YEDİNCİ KISIM
YEME-İÇME VE EĞLENCE TESİSLERİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
LOKANTALAR
  
            LOKANTALARIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 
            Madde 121- Lokantalar tabldot, alakart veya özel yemek ve bu yemeklere uygun servisler ile yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayan tesislerdir. 

            Lokantalar üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıf ve lüks lokantalar olarak dört sınıfta belgelendirilebilirler. Lokantaların sınıflandırılmalarında Yönetmelikte belirlenen nitelikler kadar işletmenin dekorasyonu, hizmet standardı, yemeklerin nefaset, kalite ve sunuş özellikleri de dikkate alınır. 

            Üçüncü sınıf lokantalar dışındaki lokantalarda sadece orkestra veya orkestra ile birlikte bir sanatçı veya sanatı grubuyla canlı yemek müziği, çevreyi rahatsız etmeksizin ve ayrıca bir konsomasyon veya fiks müne ücreti uygulanmaksızın yapılabilir. 
  
            LOKANTALARDA ARANACAK ASGARİ NİTELİKLER 
            Madde 122- Lokantalarda aşağıdaki şartlar aranır: 

            a) Tüm hacimlerin, fonksiyon ve sınıfına uygun malzeme kullanılarak uyum içinde dekore ve tefriş edilerek aydınlatılması, 

            b) Tesis kapasitesine uygun malzeme dolabı, 

            c) Zil sistemi olan ve içerden açılabilen soğuk saklama deposu veya dolabı, 

            d) İhtiyacak uygun pişirme donanımı, 

            e) Tesiste verilecek yemek türlerin euygun yeterli hazırlık yerleri, 

            f) Servik takımları için yıkama, kurutma, istif yerleri, raflar ve dolaplar, 

            g) İyi düzenlenmi bir yemek salonu, 

            h) Yemek salonu ile mutfak servisi arasında bir ofis, 

            i) İlk yardım, yangın ve iş güvenliği için gerekli tedbirler, 

            j) Pişirme ünitelerinin periyodik bakımlarının yapılması yada yetkil iservis elemanlarına yaptırılması ve buna ilişkin belgelerin tesiste hazır bulundurulması 

            gereklidir. 

            LOKANTALARDA KAPASİTE VE ALAN ÖLÇÜLERİ 
            Madde 123- Belgeli lokantaların kapasitesi en az 50 kişiliktir. Kapasite, müşterinin rahat bir yerleşik zarureti saklı kalmak üzere, tesisin kapalı yemek salonu alanının kişi başına en az 1,2 metrekareye bölünmesi yoluyla hesaplanır. Bu hesaplamalarda açık alan ve tereslar dikkate alınmaz. Lokantalarda mutfak için ayrılan alan, müşteriye lokanta hizmeti veren salonun % 25’inden daha küçük olamaz. Hazırlama, pişirme, servis bankosu ve bulaşık bölümleri de bu orana dahildir. Üçüncü sınıf lokantalar, bu madde hükümleri dışındadır. 

            ÜÇÜNCÜ SINIF LOKANTALAR 
            Madde 124- 122 nci maddede belirtilen asgari nitelikleri taşıyan müstakilen belgelendirilmeyen sadece bir ve iki yıldızlı oteller, 2 nci sınıf moteller, pansiyon, kamping, oberj, hostel, spor ve avcılık tesisleri bünyesinde yer alabilen yeme-içme üniteleridir. 

            İKİNCİ SINIF LOKANTALAR 
            Madde 125- Asgari niteliklerin yanısıra aşağıdaki özellikleri de bünyesinde bulunduran tesislerdir: 

            a) Giriş holünde telefon kabini, vestiyer (yazlık tesislerde aranmaz), 

            b) İdare odası (konaklama tesis ibünyesindeki lokantalarda aranmaz), 

            c) Tesis kapasitesine uygun malzeme deposu, 

            d) Personel için soyunma yerleri ile lavabo, duş ve tuvalet, 

            e) salon ve servis birimleri ayrı katlarda ise servis merdiveni veya monşarj, 

            f) Ayrı servis girişi, 

            g) Kadın ve erkek için ayrı ayrı müşteri tuvaletleri, kadın tuvaletlerinde makyaj yeri, erkek tuvaletinde pisuvar, 

            h) Yemekleri sıcak saklama teçhizatı. 

            BİRİNCİ SINIF LOKANTALAR 
            Madde 126- Birinci sınıf lokantalar, ikinci sınıf lokantalar için belirlenen niteliklerin yanısıra, aşağıdaki nitelikleri de taşırlar. 

            a) Özel yemek ve kokteyl verme imkanı sağlayan ayrı bir salon, 

            b) İçki servisi olan Amerikan bar, 

            c) Mutfakta fırın ve kuzine, 

            d) Tabakları sıcak saklama teçhizatı, 

            e) Tatlı, pasta hazırlık ve servis yerleri, 

            f) Müzik yayını, 

            g) Uluslararası standartlara uygun yemek, 

            h) Geleneksel Türk yemeklerinden en az beş çeşit, 

            ı) Bankolu vestiyer. 
  
            LÜKS LOKANTALAR 
            Madde 127-  Lüks lokantalar; birinci sınıf lokantalar için belirlenen niteliklere sahip olmakla beraber mefruşat, dekorasyon, servis takımları ile yemeklerin kalite, lezzet, malzeme ve sunuş yönlerinden üstün özellik gösteren ve Türk yemeklerinden oluşan bir menünün de sunulduğu, ayrı bir bar mahalli bulunan ayrıca mekanik havalandırması zorunlu olan tesislerdir. 

İKİNCİ BÖLÜM
KAFETERYALAR
  
            KAFETERYALARIN TANIMI 
            Madde 128- Kafeteryalar süratli, temiz ve kaliteli yeme-içme hizmetinin garson servisi olmadan müşteriye sunulduğu işletmelerdir. 

            KAFETERYALARIN NİTELİKLERİ 
            Madde 129- Kafeteryalar bu Yönetmelikte yeme-içme tesisleri için belirlenen asgari niteliklerin yanı sıra aşağıdaki nitelikleri de taşırlar: 

            a) Servis bankosu, 

            b) İdrare odası (konaklama tesisleri bünyesinde bulunan kafeteryalarda aranmaz), 

            c) Yemekleri sıcak saklam ateçhizatı, 

            d) tesis kapasitesin euygun malzeme deposu, 

            e) Personel için soyunma yerleri, lavabo, duş ve tuvalet, 

            f) Kadın ve erkek müşteriler için ayrı ayrı müşteri tuvaletleri, erkek tuvaletlerinde pisuvar. 

            24 saat hizmet anlayışıyla çalıştırılan kafeteryalarda kafeteryaya ayrılan alanın 1/3’ünü geçmemek ve asli fonksiyonunun kaybetmemek üzere, diğer satış ünitelerin ede yer verilebilir. 

            Kafeteryaların; tuvalet, servis girişi gibi üniteleri bulunan tesis veya yapı içerisinde düzenlenmesi halinde bu üniteler servis ve hizmetin aksamasını önleyecek tedbirlerin alınması halinde müstakilen aranmayabilir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EĞLENCE YERLERİ
  
            EĞLENCE YERLERİNİN TANIMI 
            Madde 130- Eğlence yerleri; bir asli konaklama tesisi bünyesi içinde veya müstakilen faaliyet gösterip, müşterinin öncelikle eğlence ihtiyacını karşılamak amacı yanında, yiyecek-içecek servis yapan yada yalnızca içecek servisi yapan gece kulübü, bar işletmeleridir. 
 
            KONAKLAMA TESİSLERİ BÜNYESİNDE EĞLENCE YERLERİ 
            Madde 131- Eğlence yerinin bir konaklama tesisi içinde bulunması halinde aşağıda belirtilen niteliklere sahip olması gerekir. 

            a) Salondan ayrı giriş holü, 

            b) Salon kapasitesiyle orantılı kadın ve erkekler için girişleri ayrı tuvaletler, kadın tuvaletlerinde makyaj yeri, 

            c) İyi dekore edilmiş, döşenmiş, dekorasyona uygun aydınlatılmış ve konaklama ünitelerinin gürültüden rahatsız olmamaları için gerekli tedbirleri alınmış bir salon, salonda bar, canlı müzik yapılması halinde orkestra yeri ve dans pisti, 

            d) Sanatçıların salona giriş-çıkışı için ayrı bir kapı, kadın ve erkek sanatçılar için hazırlık yerleri (diskotekte bu mahaller aranmaz), 

            e) Diskoteklerde diskjokey yeri, 

            f) Yiyecek ve içeceklerin konulacağı depoyu, içki, çerez, meze hazırlık yerlerini, bulaşık yıkama mahallini, çay-kahve pişirme yerini kapsayan yiyecek-içecek hazırlama yeri. 

            Bu mahallerde, yemek servisinin yapılması halinde, bu Yönetmeliğin, 2’nci sınıf lokantalar için öngörülen hükümlerin ev eişletmenin hizmet standardının gereklerine uygun bir mutfak düzenlenir. Konaklama tesisinin lokantasının eğlence yeri ile fonksiyonel bağlantısının bulunması halinde lokanta mutfağı, eğlence yerin ede hizmet verecek şekilde techiz edilir ve düzenlenir. İçeceğin ve yiyeceğin servise hazırlanabilmesi için yeterli ofis oluşturulur. 

            MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ 
            Madde 132- Uluslararası turizm talebin ecevap verebilecek konum, fiziki yapı, dekorasyon, tefriş ve eğlence programı gerçekleştiren eğlence yerleri, bir konaklama tesisi bünyesinde bulunmasalar dahi müstakilen işletilebilir ve bu Yönetmelik uyarınca ancak doğrudan deneme işletme belgesi talebinde bulunabilirler. Diskoteklere müstakil eğlence yeri belgesi almak için başvuru yapılamaz. 

            MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİNİN ASGARİ NİTELİKLERİ 
            Madde 133- Müstakil eğlence yerlerinin belgelendirilmesinde aşağıdaki koşullar aranır: 

            a) Eğlence programının eğlence turizminin oluşmasına, gelişmesine katkı sağlaması, kültürel ve milli değerlerimizin tanıtılmasına yardımcı olması ve turistin eğlenceye iştirakine imkan verecek şekilde düzenlenmesi, 
            b) Salondan ayrı giriş holü, bu holde bankolu vestiyer ve telefon kabini, 

            c) Giriş holü ile bağlantılı ve salon kapasitesiyle orantılı kadın ve erkekler için girişleri ayrı tuvaletler, erkek tuvaletlerinde pisuvar, kadın tuvaletlerinde makyaj yeri, 

            d) İyi tefriş edilmiş, donatılmış, aydınlatılmış ve mekanik havalandırma tesisatı olan salon, 

            e) Sanatçıların sahneye çıkışı için ayrı bir kapı, kadın ve erkek sanatçılar içi hazırlık odaları, tuvalet, duş ve lavabolar, 

            f) Dans pisti, orkestra yeri, 

            g) Yönetim odası, 

            h) Mutfak veya içki ve meze hazırlama, muhafaza ve servis yerleri dağıtım bankosu, 

            ı) Personel için soyunma yerleri ile lavabo, duş, tuvalet, 

            j) Yemek servisi yapılması halinde, Yönetmeliğin 2’nci sınıf lokanta mutfağı için öngörülen nitelikleri, 

            k) Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen yangınla ilgili önlemler alınır. 

            BARLARIN ASGARİ NİTELİKLERİ 
            Madde 134- Barların belgelendirilmesinde aşağıdaki koşullar aranır: 
            a) Salondan ayrı giriş holü, bu holde bankolu vestiyer, telefon, 

            b) Kadın ve erkekler için girişleri ayrı tuvaletler, erkek tuvaletlerinde pisuvar, kadın tuvaletlerinde makyaj yeri, 

            c) İyi tefriş edilmiş, donatılmış, aydınlatılmış ve mekanik havalandırma tesisatı olan en az 20 kişilik salon, kişi başına 1,2 m2 alan, 

            d) Salonda fonksiyonel bar ve bankosu, 

            e) Yönetim odası, 

            f) Mutfak veya içki ve meze hazırlama, luhafaza ve servis yerleri, 

            g) Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen yangınla ilgili önlemler, 

            h) Personel için soyunma yerleri ile lavabo, duş, tuvalet, 

            i) Barlarda çevreyi rahatsız etmeksizin ve ayrıca bir asgari tüketim ücreti uygulanmaksızın canlı veya banttan müzik yayını, 

            j) Yemek servisi yapılması halinde, Yönetmeliğin 2 nci sınıf lokanta mutfağı için öngörülen nitelikler aranır. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TALİH OYUNLARI İŞLETMELERİ
  
            TALİH OYUNLARI İŞLETMELERİNİN TANIMI 
            Madde 135- Talih oyunları işletmeleri; beceri ve şansa dayanan fiş, jeton vey apara gibi oyun araç ve gerçeleri ile bir kasaya karış veya makinalarla talih oyunları oynanan işletmelerdir. 
  
            TALİH OYUNLARI MAHALLERİ 
            Madde 136- Bakanlık uluslararası talebin yoğun olduğu yörelerde, Talih Oyunları Yönetmeliğindeki şartları taşıyan belgeli konaklama tesisleri bünyesinde “talih oyunları mahalleri” belirleyebilir. Belgeli işletmeler, Bakanlığın izni ile talih oyunu oynanacak mahalli başkasına kiralayabilir veya birlikte çalıştırabilir. Aksi belirtilmediği takdirde, bu iznin iptali ile Bakanlığın talih oyunları mahallini belirleme kararı kalkmaz ve konaklama tesisine ait işletme belgesi iptal edilmiş sayılmaz. 

            TALİH OYUNLARI MAHALLİNİN DÜZENLENMESİ 
            Madde 137- Talih oyunları mahalleri olarak işletilecek yerlerde; 

            a) Salona girişin ve çıkışın tek kapıdan ve elektronik kontrollü yapılması, ayrıca en az bir emniyet çıkışınn sağlanması ve hizmetin gerektirdiği hallerde ayrı bir personel girişinin düzenlenmesi, 

            b) Salonda uluslararası geleneklere uygun oyunların oynanmasını sağlayacak aletlerin bulundurulması ve salonun oyun masaları, oyun makinaları ve diğer teçhizatın oyuncuları rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilebilecek büyüklükte olması, 

            c) Her oyun makinası için en az 2 metrekarelik alan, oyun masaları arasında en az 1,5 metre, oyun masaları ile oyun makinaları aynı salonda ise aralarında en az 2 metre mesafe olması, 

            d) Girişte kontrol, kayıt ve emanet işlemleri için uygun düzenlemenin yapılması, 

            e) Müşterinin oyun salonu dışına çıkmadan büfe, bar, dinlenme, tuvalet ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, 

            f) Personelin dinlenme ihtiyacı için mahaller oluşturulması, 

            gerekir. 
 

SEKİZİNCİ KISIM
YAN HİZMET TESİSLERİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
SAĞLIK VE TERMAL TURİZMİ TESİSLERİ
  
            TANIM 
            Madde 138- Sağlık ve termal turizmi tesisleri; mineralize termal sular, içme suyu, deniz suyu, çamur gibi maddeler veya solunum yolu ile veya mekanik ve elektrikli araçlarla masaj ve beden eğitimi gibi yöntemlerle insan sağlığını koruma ve tedavi amacı taşıyan uygulamalardan birinin veya birkaçının, hekim gözetiminde yapıldığı tesislerdir. Bu Yönetmeliğe uygun bir asli konaklama tesisi ile ilişkili olarak yapılabilir, işletilebilir ve birlikte belgelendirilebilir. 
  
            BELGELENDİRME 
            Madde 139- Sağlık ve termal turizmi tesislerinin belgelendirilmesinde aşağıdaki hususlar aranır: 

            a) Tedavi ünitelerinin konaklam atesislerinden ayrı binalarda kapalı geçitlerle bağlantılı olarak düzenlenmesi esastır.Ancak, girişleri ve kullanımı ayrı olmak üzer eaynı binalarda yapılabilir ve işletilebilir. 

            b) Sağlık ve tedavi ünitelerinin projeleri Sağlık Bakanlığınca belirlenen yapı ihtiyaç programına uygun olarak hazırlanır ve ilgili kısmı Sağlık Bakanlığınca da onaylanır. 
 

İKİNCİ BÖLÜM
HAVUZLAR

            HAVUZLARIN FİZİKİ NİTELİKLERİ 
            Madde 140- Müstakil havuzlar ile, belgeli bir turizm tesisinin bünyesi içinde bulunan yüzme havuzları en az aşağıdaki nitelikleri taşırlar: 

            a) Belgeli bir turizm tesisi bünyesinde olmayan yüzme havuzlarında, girişte idare ünitesi, otopark, emanet hizmetleri v epersone için tuvalet ve soyunma yerleri, 

            b) Büfe veya büfe hizmetini de kapsayan bar (Belgeli bir tesis bünyesindeki havuzlarda bu şart aranmaz), 

            c) Yeterli sayıda soyunma kabini ve dolap, 

            d) Kadın ve erkek için yeterli sayıda ayrı duşlar ve tuvaletler, 

            e) Havuz giriş yerlerinde ayak yıkama havuzcukları, 

            f) Havuzun çevresine taşma olduğu veya aynı fonksiyonu yapan benzer sistem 

            g) Havuzun değişik derinliklerde yapılması halinde, derinliğin tedrici azaltmalarla sağlanması, 

            h) Havuzun zemin ve duvarlarında, su berraklığını arttırıcı, güzel görünüm sağlayıcı ve kolay temizlenebilir malzeme ile yapılmış kaplama, 

            ı) Havuz suyunun devamlı temizliğini sağlayan filtrasyon ve klorlama tesisi, 

            j) Havuz çevresi ile güneşleme alanlarında kaymayı önleyici zemin kaplaması ve düzenlemesi, 

            k) Tesiz bünyesinde bulunmaması halinde revir, 

            l) Havuz suyunun boşaltıldığı ağızlarda güvenlik tedbirlerinin alındığı tesisat, 

            m) Havuz içinde ve çevresinde, yapılas köşelerin ovalleştirilmesi ve emniyet basamaklarının yapılması, derinliğin değiştiği her kademede ölçü belirtilmesi, 

            n) 1 inci sınıf tatil köyü ve 5 yıldızlı otellerin havuzlarında bedensel engelliler için gerekli düzenlemeler yapılması, 

            gereklidir. 

            HAVUZLARIN İŞLETME NİTELİKLERİ 
            Madde 141- Havuzların işletilmelerinde; 

            a) Havuz suyunun devamlı temizliğini sağlayıcı mekanik ve kimyasal tedbirler alınır. 

            b) Havuz giriş yerlerinde bulunan ayak yıkama havuzcuklarının temiz ve amaca uygun hizmet görmesi sağlanır. 

            c) Havuzda düzeni ve can güvenliğini sağlayıcı bir görevli bulundurulur. 

            d) Yeterli iç ve çevre aydınlatması olmayan havuzlara geceleri girilmez ve çevresi güvenlik altına alınır. 

            e) Kapalı havuzlarda ısıtma ve havalandırma sisteminin yapılması zorunludur. 

            ÇOCUK HAVUZLARI 
            Madde 142- Açık yüzme havuzlarında bu Yönetmeliğin 140 ve 141 inci maddelerinde belirtilen niteliklerin yanı sıra, küçük çocuklar için en fazla 35 cm. derinlikte ayrı bir oyun havuzu yapılır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PLAJ TESİSLERİ
  
            PLAJ TESİSLERİNİN ASGARİ NİTELİKLERİ 
            Madde 143- Plaj tesislerinde aşağıdaki nitelikler aranır: 

            a) Otopark, 

            b) Büfe ve üstü kapal ıdinlenme yeri, 

            c) Soyunma kabinleri, elbise dolapları, erkek ve kadın için ayrı ayrı olmak üzere duş ve tuvaletler, 

            d) Emanet, telefon kabini ve idari ünitelerden oluşan giriş tesisleri, 

            e) Çocuk bahçesi, 

            f) Su sporlarına ait araçların muhafazası için mahaller, 

            g) İlkyardım personeli ve odası, 

            h) Düzeni ve can güvenliğini sağlayıcı görevliler ile cankurtaran simidi, motor ve gözeltleme kulesi, 

            ı) Tahdik şamandıraları, 

            j) Güneşleme yerleri ve teçhizatı. 

            Belgeli bir turizm tesis ibünyesindeki plaj tesislerinde yukarıda belirtilen üniteler tesis bünyesinde bulunması halinde ayrıca aranmaz. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ
  
            KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİNİN ASGARİ NİTELİKLERİ 
            Madde 144- Kongre ve sergi merkezlerinde aşağıdaki nitelikler aranır: 

            a) Aynı anda en az 3.000 kişiye hizmet verebilecek büyüklükte bölünebilir bir salon, 

            b) Salon ve/veya salonların fuayeler ve servislerle direkt bağlantısı, 

            c) Tüm mekanlarda mekanik havalandırma, 

            d) Salon ve/veya salonlarda amacına uygun araç gereç ve ekipman, 

            e) Yeterli büyüklükte kapalı ve açık sergileme alanları, 

            f) Kapasitenin üçtebirine aynı anda hizmet verebilen yeme-içme tesisleri, 

            g) En az 50 metrekare büyüklükte teknik imkanları sağlanmış toplantı odaları, 

            h) Yönetim odaları, 

            ı) Teknik imkanlarl adonatılmış basın merkezi, 

            j) Yeterli sayı ve büyüklükte depolar, 

            k) Kapasitenin % 10’u oranında araba alabilecek otopark, 

            l) Simultane tercüme odaları ve hizmetleri, 

            m) Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen yangınla ilgili önlemler alınır. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
TEMALI PARKLAR
  
            TANIM 
            Madde 145- Temalı parklar, eğlenceye yönelik, tarih, geleceğin dünyası, bilim ve bilimkurgu olarak uluslararası kültür ve geleneklerin tanıtıldığı tesislerdir. 

            Park, ana temalara uygun dekore edilmiş, geleneksel ve/veya uluslararası özellik taşıyan ürünlerin sergilendiği ve satıldığı bölümleri de içerir. 

            Park içerisinde, yin etemalara uygun inşa ve dekore edilmiş spor tesisleri ile kabare türü gösterilerin de yapılabileceği yeme-içme tesisleri de bulunur. 

            TEMALI PARKLARIN ASGARİ NİTELİKLERİ 
            Madde 146- Temalı parklarda, aşağıda belirtilen asgari nitelikler aranır. 

            a) Devletin hüküm ve tasarrufundaki kısım hariç, asgari 15 hektar büyüklüğünde alan, 

            b) Parkın müşter ikapasitesine uygun otomobil ve otobüsler için ayrı düzenlenmiş otopark, 

            c) Otopark alanlarından parkın için müşterileri taşıyacak ulaşım sistemleri, 

            d) Parktaki oyun ve gezi elemanlarının imal edidikleri ülke ve Türkiye’de uygulanan standartlara uygun emniyet sistemleri, 

            e) Parktaki oyun, gezi ve gösteri elemanlarının standartlarına uygun periyodik bakımı yapacak büyüklükte ve kapasitede bakım, onarım ve servis üniteleri, personeli, 

            f) Park içinde yangın alarmı ve söndürme, anons, acil sağlık servisi, kapalı devre televizyon sistemleri, 

            g) Elektrik kesintileri halinde yedek güç kaynağı, 

            h) Bedensel engelliler için gerekil düzenlemeler. 
 

ALTINCI BÖLÜM
EĞLENCE MERKEZLERİ
  
            TANIM 
            Madde 147- Eğlence merkezleri; Bakanlar kurulunca turizm alman ve merkezi olarak ilan edilen yerlerde veya birinci veya ikinci derece eski eserlerin restorasyonu suretiyle elde edilen yapılarda, eğlence ve rekreasyon ihtiyacını karşılamak amacı ile oluşturulan tesislerdir. 

            EĞLENCE MERKEZLERİNİN ASGARİ NİTELİKLERİ 
            Madde 148- Yönetmelikte yer alan nitelikleri taşıyan ve Devletin hüküm ve tasarrufunda kalan alan hariç en az 4.000 m2 arsa alanı üzerin ekurulan Eğlence Merkezlerinde aşağıdaki tesislerin bulunması zorunludur. 

            a) En az 100 kişi kapasiteli müstakil eğlence yeri, 

            b) Toplam kapasitesi en az 100 kişilik yeme-içme tesisi, 

            c) En az 350 kişi kapasiteli kabare, tiyatro, sinema gibi çok amaçlı kapalı salon, 

            d) Kapasitesine uygun garaj veya üstü kapalı otopark, 

            e) Doktor, revir ve ilk yardım hizmetlerinin sağlanması, 

            f) Ayrıca; 

                        - En az 350 kişilik anfitiyatro, 
                        -  Bağımsız en az 100 m2 kapalı alanı olan sergi salonu, 
                        - En az iki adedi 20’şer m2 alana sahip satış üniteleri, 
                        - Standartlara uygun büyüklükte kapalı veya açık spor imkan ısağlayan üniteler, 
                        - Sauna, Türk Hamamı, masaj yeri, jimnastik salonu, soyunma ve dinlenme yerlerini içeren fitness center, 
                        - Yüzme Havuzu, 
                        - Müstakil kapalı alanı olan en az 100 kişi kapasitel ibar, 
                        - Oyun alanı, uyku salonu, yemek salonu, dinlenme mahali ve çocuk tuvaletleri bulunan kreş, 
                        ünitelerinden en az beş adedinin yapılması. 

            g) Eğlence Merkezlerine Yatırım Belgesi verilemez. Doğrudan İşletme Belgesi verilir. 
 

YEDİNCİ BÖLÜM
GOLF TESİSLERİ
  
            TANIM 
            Madde 149- Golg tesisleri; golg sporunun uluslararası normlarına uygun alanlarda, glof sporuna yönelik golf parkuru, ısınma v epratik yapma alanıyla birlikte, kulüp binası ve bu aktiviteyi destekleyici diğer bölümlerden oluşan tesislerdir. 

            GOLF TESİSLERİNİN ASGARİ NİTELİKLERİ 
            Madde 150- Golf tesislerinde aşağıdaki nitelikler aranır: 

            a) Golf sahası, çevre özelliğine göre doğal veya yapay çit, duvar, yeşillik vb. tecrit elamanlarıyla emniyet altına alınır. 

            b) En az 60 hektar alan asahip yaklaşık 25 hektarı çimlendirilmiş en az 18 delikli glof parkuru, 

            c) Golfçülerin eğitimi ve ısınması için kullanılmak üzere ayrı bir ısınma v epratik yapma alanı, 

            d) Klüp binası; 

            1. Resepsiyon, haberleşme olanağı, banka, emanet hizmetleri ve bekleme yerini kapsayan giriş bölümü, 
            2. Lokanta veya büfe ve bar mahalli, 
            3. Kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler, 
            4. Golfçüler için elbise değiştirme yerleri, kilitli elbise dolapları, duş, tuvalet, bekleme yeri ile gerekli malzeme ve teçhizatın muhafaza edileceği depoların da bulunduğu salon, 
            5. Satış yerleri, 
            6. İlk yardım odası, 
            7. Yönetim odaları, 
            8. Personel için soyunma yeri, duş ve tuvaletler, 

            e) Arazi bakım üniteleri ve depolar, 

            f) Golf arabaları ve diğer araçlar için otopark. 

            Golf tesislerinde; konaklama, yeme-içme, spor ve eğlence tesislerine de golf alanlarını daraltmamak ve golfçü kapasitesiyle uyumlu olmak koşullarıyla yer verilebilir. Bu tür tesisler Yönetmeliğin ilgili hükümlerine tabidir. Konaklama ünitesindeki yatak odalarının tamamı apart ve suit oda şeklinde düzenlenebilir. 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
GÜNÜBİRLİK TESİSLER

            TANIM 
            Madde 151- Günübirlik tesisleri; tarihi ve doğal güzelliği olan yerler ile yayla ve kırsal kesimlerin turizm potansiyeli yüksek olan yöremlerinde; yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor imkanlarından birkaçını günübirlik olarak sağlayan, konaklama yapılmayan tesislerdir. 

            GÜNÜBİRLİK TESİSLERİN ASGARİ NİTELİKLERİ 
            Madde 152- Günübirlik tesisler aşağıdaki nitelikleri taşır: 

            a) Giriş tesisleri, büfe ve telefon kabini, 

            b) Lokanta veya kafeterya, 

            c) Yüzme havuzu veya spor, eğlence, oyun imkan ısağlayan açık düzenlemeler, 

            d) Bedensel engelliler için gerekli düzenlemeler, 

            e) Tesisin çit, duvar, yeşillik v.b. malzeme ile çevreden tecriti, 

            f) Tesis alanının drene edilerek ağaçlandırılması, boş alanların çimlendirilmesi. 
 

DOKUZUNCU BÖLÜM
MOLA NOKTALARI

            TANIM 
            Madde 153- Mola noktaları; karayollarında seyahat edenlerin dinlenme, yeme-içme ihtiyaçlarını 24 saat süreyle karşılayan karayolları güzergahı ve yakın çevresinde bulunan, aslen konaklamaya dönük olmayan tesislerdir. 

            MOLA NOKTALARININ ASGARİ NİTELİKLERİ 
            Madde 154- Mola noktası tesisleri aşağıdak initelikleri taşır: 

            a) Tesis çit, duvar, yeşillik vb. malzeme ile çevreden tecrit edilir, 

            b) Girişte idare ünitesi, 

            c) Yönetmeliğin ilgil ihükümleri uyarınca düzenlenmiş yeme-içme tesisleri, 

            d) Otopark, WC, duş, çocuk bakım odası, bedensel engelliler için WC, 

            e) Telefon imkanı, 

            f) İlkyardım odası ve personeli ile teçhizatı, 

            (d) bendindeki hizmetler devamlı, temiz, sağlık koşullarına uygun ve ücretsiz olarak verilir. Bu tesislerde alkollü içki satılmaz. 

ONUNCU BÖLÜM
TERMİNAL HİZMETLERİ TESİSLERİ
            TANIM 
            Madde 155- Terminal hizmet tesisleri; hava alanlarında yolcular ve araçlar için terminal hizmeti vermeye yönelik tesislerdir. 
  
            BELGELENDİRME KOŞULLARI VE ASGARİ NİTELİKLER 
            Madde 156- Terminal hizmetleri tesislerinin belgelendirme koşulları ve asgari nitelikleri Bakanlıkça belirlenir. 
 
DOKUZUNCU KISIM
TURİZM KOMPLEKSLERİ
            TANIM 
            Madde 157- Turizm kompleksleri; turizme hizmet verecek çeşitli tür ve sınıflarda konaklama tesisleri, yeme, içme ve eğlence üniteleri, açık ve kapalı alanlarda, yüzme havuzu, sağlık ve dinlenme tesisleri, sergi, defile, kongre salonları ve yat limanı gibi tesislerden biri konaklama olmak üzere, Bu Yönetmeliğe göre belgelendirilebilen tesislerden en az dördünü bünyesinde bulunduran komplekslerdir. 

            TURİZM KOMPLEKSLERİNİN ASGARİ NİTELİKLERİ 
            Madde 158- Turizm komplekslerinde aşağıdaki nitelikler aranır: 

            a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında kalan alan hariç en az 10.000 m2 kuruluş alanı, 

            b) Kompleksi oluşturan tesislerin birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilmesi, 

            c) Girişte kontrol ve yönetim merkezi, 

            d) Otopark Yönetmeliğine uygun otopark. 

            Turizm kompleksi bünyesinde yer alan tesislere müstakil belge düzenlenemez. 

ONUNCU KISIM
PERSONEL EĞİTİMİ TESİSLERİ

            TANIM 
            Madde 159- Personel eğitim tesisleri, turizm sektörünün eğitilmiş personel ihtiyacını karşılamak üzere eğitim ve uygulama işletmelerinin müştereken veya ayrı ayrı gerçekleştirildiği tesislerdir. 

            Eğitim tesislerinde her seviyedeki personelin eğitim teorik ve uygulamalı olarak, birlikte veya ayrı ayrı yaptırılabilir. 

            Eğitim tesislerinde uluslararası normlara uygun olarak en az biri mutfak, önbüro, yemek servisi, animasyon, bar v ekat hizmetleri konularından seçilmek üzere turizm ile ilgili en az üç konuda nazari ve uygulamala ıeğitim verilmesi gerekir. 

            EĞİTİM VE UYGULAMA TESİSLERİ, OTEL OKULLAR 
            Madde 160-  Nazari eğitim tesislerinde her otuz öğrenci için en az 50 m2 bir dersane ve buna bağlı pratik yapma yerleri gerçekleştirilir. 

            Uygulama tesislerinin, yönetici personel eğitimi için en az üç diğer seviyelerdeki eğitimler için en az ik iyıldızlı otel niteliklerini taşıması gerekir. 

            Eğitim ve uygulama tesislerinin ayrı binalrda ele alınması ve eğitim görenlerin konaklamalarının otel dışında sağlanması esastır. Ancak, girişleri ve kullanımı ayrı olmak üzere aynı binalardaki tesislere de belge verilebilir. Eğitim ve uygulama tesisleri, eğitim tesisleri olarak müştereken belgelendirilebilir. Uygulama otelleri bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

            EĞİTİM ESASLARI 
            Madde 161- Bu tesislerdeki eğitim, Bakanlık Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğünce tespit edilecek esaslara uygun olarak yürütülür. 
 

ONBİRİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER

            YASAL DAYANAK 
            Madde 162- Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır. 

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 
            Madde 163- 9/11/1991 tarihli ve 91/2432 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Turizm Yatırım ve İşletmelerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce belge almış olan turizm yatırım ve işletmelerinin belge almaya esas fiziksel niteliklerinin; can güvenliği, çevre sağlığı ve temizlik dışında değiştirilmesi zorunlu değildir. 

            Can güvenliği, çevre sağlığı ve temizlik hususlarına ilişkin yeni düzenlemeye uygun değişikliklerin bir yıl içinde tamamlanması zorunludur. 

            Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan başvurular, o tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 164- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 165- Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.