Bakanlıklar Mevzuatı  
 

TURİZM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ 2000/760
 
RESMİG. TARİHİ : 06/07/2000
RESMİ G. NO : 24101
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
Başlangıç Hükümleri
Madde 1- Amaç
Madde 2- Kapsam
Madde 3- Yasal dayanak
Madde 4- Tanımlar

İKİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Madde 5- Turizm yatırımı belgesi talebi
Madde 6- Turizm yatırımı belgesinin turizm deneme işletmesi belgesine çevrilmesi talebi
Madde 7- Doğrudan turizm deneme işletmesi belgesi talebi
Madde 8- Turizm belgesi başvurularının incelenmesi
Madde 9- Turizm belgesi başvuruların değerlendirilmesi
Madde 10- Değerlendirme Kurulunun oluşumu
Madde 11- Değerlendirme Kurulunun görev ve çalışma esasları

ÜÇÜNCÜ KISIM

Turizm Tesislerinin Genel Nitelikleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Turizm Yatırımlarının Genel Nitelikleri

Madde 12- Yerleşme özellikleri ile mahallerin düzenlenmesi
Madde 13- Genel güvenlik önlemleri
Madde 14- Çevre korunmasına yönelik önlemler

İKİNCİ BÖLÜM

Turizm İşletmelerinin Genel Nitelikleri

Madde 15- Personel nitelikleri
Madde 16- Tanıtım, bilgilendirme ve fiyat tarifeleri
Madde 17- Sağlık, temizlik ve çevre korunmasına yönelik önlemler

DÖRDÜNCÜ KISIM

Tesis Türleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Konaklama Tesisleri

Madde 18- Konaklama tesislerinin genel nitelikleri
Madde 19- Oteller
Madde 20- Moteller
Madde 21- Tatil köyleri
Madde 22- Pansiyonlar
Madde 23- Kampingler
Madde 24- Apart oteller
Madde 25- Hosteller

İKİNCİ BÖLÜM

Yeme-İçme ve Eğlence Tesisleri

Madde 26- Lokantalar
Madde 27- Kafeteryalar
Madde 28- Eğlence yerleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık ve Spor Tesisleri

Madde 29- Termal turizmi tesisleri
Madde 30- Sağlık, rehabilitasyon ve bakım tesisleri
Madde 31- Havuzlar
Madde 32- Golf tesisleri
Madde 33- Dağ evi, spor ve avcılık tesisleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kongre ve Sergi Merkezleri

Madde 34- Kongre ve sergi merkezlerinin asgari nitelikleri

BEŞİNCİ BÖLÜM

Rekreasyon Tesisleri

Madde 35- Tatil merkezleri
Madde 36- Eğlence merkezleri
Madde 37- Temalı parklar
Madde 38- Günübirlik tesisleri
Madde 39- Kırsal turizm tesisleri
Madde 40- Yüzer tesisler
Madde 41- Kış sporları ve kayak merkezleri mekanik tesisleri

ALTINCI BÖLÜM

Özel Tesisler

Madde 42- Özel tesislerin tanımı ve asgari nitelikleri
Madde 43- Turizm kompleksleri
Madde 44- Mola noktaları
Madde 45- Zincir tesisler
Madde 46- Personel eğitimi tesisleri

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Madde 47- Özel düzenlemeler
Madde 48- Turizm belgesinde yer alacak hususlar ve plaket
Madde 49- Turizm yatırımının izlenmesi ve belge süresi
Madde 50- Yeniden değerlendirme
Madde 51- Turizm belgesinin iptali

ALTINCI KISIM

Son Hükümler

Madde 52- Tebliğler ile düzenlenecek hususlar
Madde 53- Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 54- Yürürlük
Madde 55- Yürütme