Ticaret Mevzuatı  
 
TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 21/06/2005
RESMİ G. NO : 25852
 
  
KARAR TARİHİ : 10/05/2005
KARAR SAYI : 2005/8948
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 

BİRİNCİ KISIM

Başlangıç Hükümleri

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Madde 5 - Turizm yatırımı belgesi talebi
Madde 6 - Turizm işletmesi belgesi talebi
Madde 7 - Doğrudan turizm işletmesi belgesi talebi
Madde 8 - Turizm belgesi başvurularının değerlendirilmesi
Madde 9
- Belge devri talepleri
Madde 10 - Sınıflandırma çalışmaları
Madde 11 - Değerlendirme Kurulunun oluşumu
Madde 12 - Değerlendirme Kurulunun görev ve çalışma esasları

ÜÇÜNCÜ KISIM

Turizm Tesislerinin Genel Nitelikleri

Madde 13 - Yerleşme özellikleri ile mahallerin düzenlenmesi
Madde 14 - Güzellik ve estetik amaçlı düzenlemeler
Madde 15 - Personelin nitelikleri
Madde 16 - Tanıtım, bilgilendirme ve fiyat tarifeleri
Madde 17 - Sağlık, temizlik ve çevre korunmasına yönelik önlemler

DÖRDÜNCÜ KISIM

Tesis Türleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Asli Konaklama Tesisleri

Madde 18 - Asli konaklama tesislerinin genel nitelikleri
Madde 19 - Oteller
Madde 20 - Moteller
Madde 21 - Tatil köyleri
Madde 22 - Pansiyonlar
Madde 23 - Kampingler
Madde 24 - Apart oteller
Madde 25 - Hosteller

İKİNCİ BÖLÜM

Yeme-İçme ve Eğlence Tesisleri

Madde 26 - Lokantalar
Madde 27 - Kafeteryalar
Madde 28 - Eğlence yerleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık ve Spor Tesisleri

Madde 29 - Termal tesisler
Madde 30 - Sağlıklı yaşam tesisleri
Madde 31 - Yüzme havuzları
Madde 32 - Spor tesisleri
Madde 33 - Golf tesisleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kongre ve Sergi Merkezleri

Madde 34 - Kongre ve sergi merkezleri

BEŞİNCİ BÖLÜM

Rekreasyon Tesisleri

Madde 35- Eğlence merkezleri
Madde 36 - Temalı parklar
Madde 37 - Günübirlik tesisleri
Madde 38 - Kış sporları ve kayak merkezleri mekanik tesisleri

ALTINCI BÖLÜM

Kırsal Turizm Tesisleri

Madde 39 - Çiftlik evi-köy evi
Madde 40 - Yayla evi
Madde 41 - Dağ evi

YEDİNCİ BÖLÜM

Özel Tesisler

Madde 42 - Özel tesisler
Madde 43 - Butik oteller

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bileşik Tesisler

Madde 44 - Turizm kentleri
Madde 45 - Turizm kompleksleri
Madde 46 - Tatil merkezleri
Madde 47 - Zincir tesisler
Madde 48 - Personel eğitimi tesisleri

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Tesisler

Madde 49 - Mola noktaları
Madde 50 - Yüzer tesisler
Madde 51 - Tatil siteleri ve villaları

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Madde 52 - Özel hükümler
Madde 53 - Turizm yatırımı belgesinin süresi ve yatırımın izlenmesi
Madde 54 - Turizm belgesinin iptali

ALTINCI KISIM

Son Hükümler

Madde 55 - Tebliğler ile düzenlenecek hususlar
Madde 56 - Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 58 - Yürürlük
Madde 59 - Yürütme