Ticaret Mevzuatı
 
TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİ NİTELİKLERİ YÖNETMELİĞİ
 
RESMİG.TARİHİ : 14.10.1993
RESMİ G. NO : 21728
 
KABUL TARİHİ : 06.09.1993
KARAR NO : 93/4811
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 33-2
DÜSTUR SAYFA : 1635
 
 
BİRİNCİ KISIM
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Madde   1 : AMAÇ  
Madde   2 : KAPSAM  
Madde   3 : TANIMLAR 
İKİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   4 : BELGE ALINMASI  
Madde   5 : BELGE VERİLECEK TESİS TÜRLERİ  
Madde   6 : ÖZEL DÜZENLEMELER 
Madde   7 : PROJELERİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK HUSUSLAR  
Madde   8 : TURİZM YATIRIM BELGESİ TALEBİ  
Madde   9 : DOĞRUDAN TURİZM DENEME İŞLETMESİ BELGESİ TALEBİ  
Madde 10 : BELGELENDİRME  
Madde 11 : BELGELENDİRME KOMİSYONUNUN OLUŞUMU  
Madde 12 : BELGELENDİRME KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI  
Madde 13 : TURİZM YATIRIMI BELGESİNDE YER ALACAK HUSUSLAR  
Madde 14 : TURİZM YATIRIMI BELGELERİNDE SÜRELER  
Madde 15 : YATIRIMIN İZLENMESİ  
Madde 16 : DENEME İŞLETMESİ DÖNEMİ  
Madde 17 : TURİZM DENEME İŞLETMESİ BELGESİNİN TURİZM İŞLETMESİ BELGESİNE ÇEVRİLMESİ  
Madde 18 : TURİZM İŞLETMESİ BELGESİNDE YER ALACAK HUSUSLAR  
Madde 19 : KISMİ TURİZM DENEME İŞLETMESİ BELGESİ  
Madde 20 : İŞLETME ÜVNANI  
Madde 21 : SINIFLANDIRMA HEYETLERİ  
Madde 22 : SINIFLANDIRMA ÇALIŞMALARI  
Madde 23 : YENİDEN DEĞERLENDİRME 
ÜÇÜNCÜ KISIM
TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİNİN GENEL NİTELİKLERİ İLE GÜVENLİK VE ÇEVRE KORUMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
TURİZM YATIRIMLARININ GENEL NİTELİKLERİ İLE GÜVENLİK VE ÇEVRE KORUMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER
Madde 24 : YERLEŞME ÖZELLİKLERİ  
Madde 25 : BELGE KAPSAMI DIŞINDAKİ YAPI BÖLÜMLERİ  
Madde 26 : BAHÇE-OTOPARK DÜZENLEMESİ VE TEMİZLİK  
Madde 27 : TESİSLERDE HACİMLERİN DÜZENLENMESİ  
Madde 28 : TUVALETLER 
Madde 29 : LAVABOLAR  
Madde 30 : KAT VE MERDİVEN ÖLÇÜLERİ  
Madde 31 : TESİSAT MAHALLERİ  
Madde 32 : TECRİT TEDBİRLERİ  
Madde 33 : YANGIN TESİSAT VE DONANIMI  
Madde 34 : HAVALANDIRMA  
Madde 35 : ISITMA  
Madde 36 : SU TESİSATI  
Madde 37 : AYDINLATMA  
Madde 38 : ELEKTRİK TECRİDİ  
Madde 39 : KANALİZASYON  
Madde 40 : ÇÖPLERİN MUHAFAZASI  
Madde 41 : YİYECEK VE İÇECEĞİN SAKLANMASI, SOĞUK DEPOLARDA EMNİYET
İKİNCİ BÖLÜM
TURİZM İŞLETMELERİNİN GENEL NİTELİKLERİ  İLE GÜVENLİK VE ÇEVRE KORUMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER
Madde 42 : PERSONEL EĞİTİMİ  
Madde 43 : KIYAFET DÜZENİ  
Madde 44 : TESİSLERİN TEMİZLİĞİ  
Madde 45 : FİYAT TARİFELERİ 
Madde 46 : TARİFELERİN UYGULANMASI  
Madde 47 : TARİFELERİN TEŞHİRİ  
Madde 48 : ŞİKAYET DEFTERİ  
Madde 49 : TESİSE AİT PROJELER  
Madde 50 : BİLGİ VERME 
DÖRDÜNCÜ KISIM
KONAKLAMA TESİSLERİNİN GENEL NİTELİKLERİ 
Madde 51 : YATAK ODALARININ KAPASİTESİ  
Madde 52 : YATAK ODALARININ DÜZENLENMESİ  
Madde 53 :SUİTLER  
Madde 54 : ODALARDA BANYO  
Madde 55 : BANYOLARIN NİTELİKLERİ  
Madde 56 : KAT OFİSİ  
Madde 57 : PERSONEL İÇİN MAHALLER  
Madde 58 : BEDENSEL ENGELLİLER İÇİN DÜZENLEMELER  
Madde 59 : YAN HİZMET ÜNİTELERİ 
BEŞİNCİ KISIM
ASLİ KONAKLAMA TESİSLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
OTELLER
Madde 60 : OTELLERİN TANIMI  
Madde 61 : SINIFLANDIRMA  
Madde 62 : BİR YILDIZLI OTELLER  
Madde 63 : İKİ YILDIZLI OTELLER  
Madde 64 : ÜÇ YILDIZLI OTELLER  
Madde 65 : DÖRT YILDIZLI OTELLER  
Madde 66 : BEŞ YILDIZLI OTELLER 
İKİNCİ BÖLÜM
MOTELLER
Madde 67 : MOTELLERİN TANIMI  
Madde 68 : ÇEVRE DÜZENLEMESİ  
Madde 69 : ASGARİ NİTELİKLER  
Madde 70 : SINIFLANDIRMA
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TATİL KÖYLERİ
Madde 71 : TATİL KÖYLERİNİN TANIMI  
Madde 72 : KAPASİTE  
Madde 73 : HİZMET BİRİMLERİ  
Madde 74 : GİRİŞ VE YÖNETİM BÖLÜMLERİ  
Madde 75 : YÖNETİM TESİSLERİ  
Madde 76 : GECELEME BİRİMLERİ  
Madde 77 : LOKANTA  
Madde 78 : SPOR, EĞLENCE, DİNLENME TESİSLERİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ  
Madde 79 : TUVALETLER 
Madde 80 : PERSONEL TESİSLERİ 
Madde 81 : SERVİS VE BAKIM TESİSLERİ 
Madde 82 : PLAJ VE HAVUZ TESİSLERİ 
Madde 83 : YANGINA KARŞI ÖNLEMLER  
Madde 84 : SINIFLANDIRMA
DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM
PANSİYONLAR
Madde 85 : PANSİYONLARIN TANIMI  
Madde 86 : NİTELİKLER 
Madde 87 : MUTFAK
BEŞİNCİ BÖLÜM
KAMPİNGLER
Madde 88 : KAMPİNGLERİN TANIMI  
Madde 89 : NİTELİKLER  
Madde 90 : KAPASİTE VE KAMPÇI BİRİMİ KRİTERİ  
Madde 91 : GİRİŞ TESİSLERİ  
Madde 92 : ARABA YIKAMA YERLERİ  
Madde 93 : MÜŞTEREK KULLANIM TESİSLERİ  
Madde 94 : KAMPÇILARA SAĞLANAN HİZMETLER  
Madde 95 : DİĞER TESİSLER  
Madde 96 : LOKANTA VE KAFETERYALAR
ALTINCI KISIM 
YARDIMCI KONAKLAMA TESİSLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
APART OTELLER
Madde 97 : APART OTELLERİN TANIMI  
Madde 98 : APART OTELLERDE KAPASİTE  
Madde 99 : İNŞAAT DÜZENİ  
Madde 100 : MÜSTAKİL OPART OTEL  
Madde 101 : ASGARİ NİTELİKLER  
Madde 102 : İŞLETMECE SAĞLANAN HİZMETLER  
Madde 103 : TEMİZLİK HİZMETLERİ  
Madde 104 : FİYAT TARİFELERİ
İKİNCİ BÖLÜM
İKİNCİ KONUTLAR
Madde 105 : İKİNCİ KONUTLARIN TANIMI  
Madde 106 : BELGELENDİRME KOŞULLARI, ASGARİ NİTELİKLERİ VE KAPASİTESİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
OBERJ (DAĞ EVİ), SPOR VE ACILIK TESİSLER
Madde 107 : TANIM  
Madde 108 : OBERJ (DAĞ EVİ), SPOR VE AVCILIK TESİSLERİNİN ASGARİ NİTELİKLERİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HOSTELLER
Madde 109 : HOSTELLERİN TANIMI  
Madde 110 : HOSTELLERİN ASGARİ NİTELİKLERİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
YÜZER TESİSLER
Madde 111 : YÜZER TESİSLERİN TANIMI  
Madde 112 : KENDİLİĞİNDEN YÜZER TESİSLER  
Madde 113 : GEM İNİTELİĞİNDE OLMAYAN YÜZER TESİSLER
ALTINCI BÖLÜM
OTOKARAVANLAR
Madde 114 : OTOKARAVANLARIN TANIMI  
Madde 115 : BELGELENDİRME  
Madde 116 : İŞLETMECİLİK ESASLARI  
Madde 117 : OTOKARAVANLARIN NİTELİKLERİ  
Madde 118 : OTOKARAVAN İŞLETMELERİNİN YATIRIM VE İŞLETME BELGELERİ
YEDİNCİ BÖLÜM
KIRSAL TURİZM TESİSLERİ
Madde 119 : KIRSAL TURİZM TESİSLERİNİN TANIMI  
Madde 120 : YAYLA TURİZMİ TESİSLERİNİN SAGARİ NİTELİKLERİ
 YEDİNCİ KISIM
YEME-İÇME VE EĞLENCE TESİSLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
LOKANTALAR
Madde 121 : LOKANTALARIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI  
Madde 122 : LOKANTALARDA ARANACAK ASGARİ NİTELİKLER  
Madde 123 : LOKANTALARDA KAPASİTE VE ALAN ÖLÇÜLERİ  
Madde 124 : ÜÇÜNCÜ SINIF LOKANTALAR  
Madde 125 : İKİNCİ SINIF LOKANTALAR  
Madde 126 : BİRİNCİ SINIF LOKANTALAR  
Madde 127 : LÜKS LOKANTALAR
İKİNCİ BÖLÜM
KAFETERYALAR
Madde 128 : KAFETERYALARIN TANIMI  
Madde 129 : KAFETERYALARIN NİTELİKLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EĞLENCE YERLERİ
Madde 130 : EĞLENCE YERLERİNİN TANIMI  
Madde 131 : KONAKLAMA TESİSLERİ BÜNYESİNDE EĞLENCE YERLERİ  
Madde 132 : MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ  
Madde 133 : MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİNİN ASGARİ NİTELİKLERİ  
Madde 134 : BARLARIN ASGARİ NİTELİKLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TALİH OYUNLARI İŞLETMELERİ
Madde 135 : TALİH OYUNLARI İŞLETMELERİNİN TANIMI  
Madde 136 : TALİH OYUNLARI MAHALLERİ  
Madde 137 : TALİH OYUNLARI MAHALLİNİN DÜZENLENMESİ
 SEKİZİNCİ KISIM
YAN HİZMET TESİSLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
SAĞLIK VE TERMAL TURİZMİ TESİSLERİ
Madde 138 : TANIM  
Madde 139 : BELGELENDİRME
İKİNCİ BÖLÜM
HAVUZLAR
Madde 140 : HAVUZLARIN FİZİKİ NİTELİKLERİ  
Madde 141 : HAVUZLARIN İŞLETME NİTELİKLERİ  
Madde 142 : ÇOCUK HAVUZLARI 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PLAJ TESİSLERİ
Madde 143 : PLAJ TESİSLERİNİN ASGARİ NİTELİKLERİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ
Madde 144 : KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİNİN ASGARİ NİTELİKLERİ 
BEŞİNCİ BÖLÜM
TEMALI PARKLAR
Madde 145 : TANIM 
Madde 146 : TEMALI PARKLARIN ASGARİ NİTELİKLERİ 
ALTINCI BÖLÜM
EĞLENCE MERKEZLERİ
Madde 147 : TANIM 
Madde 148 : EĞLENCE MERKEZLERİNİN ASGARİ NİTELİKLERİ 
YEDİNCİ BÖLÜM
GOLF TESİSLERİ
Madde 149 : TANIM 
Madde 150 : GOLF TESİSLERİNİN ASGARİ NİTELİKLERİ 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
GÜNÜBİRLİK TESİSLER
Madde 151 : TANIM 
Madde 152 : GÜNÜBİRLİK TESİSLERİN ASGARİ NİTELİKLERİ 
DOKUZUNCU BÖLÜM
MOLA NOKTALARI
Madde 153 : TANIM 
Madde 154 : MOLA NOKTALARININ ASGARİ NİTELİKLERİ
ONUNCU BÖLÜM
TERMİNAL HİZMETLERİ TESİSLERİ
Madde 155 : TANIM 
Madde 156 : BELGELENDİRME KOŞULLARI VE ASGARİ NİTELİKLER 
DOKUZUNCU KISIM
TURİZM KOMPLEKSLERİ
Madde 157 : TANIM 
Madde 158 : TURİZM KOMPLEKSLERİNİN ASGARİ NİTELİKLERİ 
ONUNCU KISIM
PERSONEL EĞİTİMİ TESİSLERİ
Madde 159 : TANIM 
Madde 160 : EĞİTİM VE UYGULAMA TESİSLERİ, OTEL OKULLAR  
Madde 161 :EĞİTİM ESASLARI 
ONBİRİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER
Madde 162 : YASAL DAYANAK  
Madde 163 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER  
Geçici Madde 1 :  
Geçici Madde 2 :  
Madde 164 : YÜRÜRLÜK 
Madde 165 : YÜRÜTME