Milli Eğitim Mevzuatı  
 
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullarda Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar  Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 07/07/1994
RESMİ G. NO : 21983
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 38
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 : 
Madde   5 : 
Madde   6 : 
Madde   7 : 
Madde   8 : 
Madde   9 : 
Madde  10 : 
Madde  11 : 
Madde  12 : 
Madde  13 : 
Madde  14 : 
Madde  15 : 
Madde  16 : 
Madde  17 : 
Madde  18 : 
Madde  19 :