Sağlık Mevzuatı  
  
NÜKLEER VE RADYOLOJİK TEHLİKE DURUMU ULUSAL UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
   
RESMİ G.TARİHİ : 15.01.2000
RESMİ G. NO : 23934
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : HUKUKİ DAYANAK
Madde   4 : TANIMLAR VE KISALTMALAR
İKİNCİ BÖLÜM
TEHLİKE DURUMU TESPİTİ
Madde   5 : DURUM TESPİTİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Madde   6 : İLGİLİ BAKANLIK, KURUM VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE VALİLİKLERİN GÖREV VE 
                 SORUMLULUKLARI
Madde   7 : DENETİM VE GÖZETİM
Madde   8 : ULUSLARARASI İLETİŞİM
Madde   9 : STANDARDİZASYON
Madde 10 : HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 11 : YÜRÜRLÜK
Madde 12 : YÜRÜTME