Sağlık Mevzuatı  
  
ÖZEL İŞLEM GEREKTİRMEYEN RADYOAKTİF ATIKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
   
RESMİ G.TARİHİ : 15.01.2000
RESMİ G. NO : 23934
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : DAYANAK
Madde   4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
YÜKÜMLÜLÜK, UYULMASI GEREKLİ HUSUSLAR, SINIRLAMA
Madde   5 : YÜKÜMLÜLÜK
Madde   6 : KATI RADYOAKTİF ATIKLARLA İLGİLİ UYULMASI GEREKLİ HUSUSLAR
Madde   7 : SIVI RADYOAKTİF ATIKLARLA İLGİLİ UYULMASI GEREKLİ HUSUSLAR
Madde   8 : BUHAR HALİNDEKİ RADYOAKTİF ATIKLARLA İLGİLİ UYULMASI GEREKLİ HUSUSLAR
Madde   9 : SINIRLAMA
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
RADYOAKTİF ATIKLARIN ÇEVREYE VERİLMESİ İÇİN YETKİLENDİRME VE SINIRLAR
Madde 10 : ÇEVREYE VERME İÇİN YETKİLENDİRME
Madde 11 : RADYOAKTİF ATIKLARI ÇEVREYE VERME SINIRLARI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAYITLARIN TUTULMASI, BİLDİRİM, DENETİM, YAPTIRIM
Madde 12 : KAYITLAR
Madde 13 : BİLDİRİM
Madde 14 : DENETİM
Madde 15 : DENETİMİN ESASLARI
Madde 16 : YAPTIRIM
BEŞİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :
Madde 17 : YÜRÜRLÜK
Madde 18 : YÜRÜTME