Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
 
Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’nin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 21/04/1994
RESMİ G. NO : 21912
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 38
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 :