Basın Mevzuatı  
 

VHF DENİZ TELSİZLERİNİN PERFORMANS STANDARTLARI VE ÖLÇME YÖNTEMLERİ YÖNETMELİĞİ

 
RESMİ G.TARİHİ : 13/12/1993
RESMİ G. NO : 21787
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 33-2
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : TANIMLAR
İKİNCİ KISIM
BAŞVURU ESASLARI, TEST GÜÇ KAYNAĞI, ÇEVRESEL VE ELEKTRİKSEL TEST ŞARTLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
TEST VE ÖLÇÜM BAŞVURU ESASLARI
Madde   4 : BAŞVURU ESASLARI
İKİNCİ BÖLÜM
TEST GÜÇ KAYNAĞI VE TEST FREKANSLARI
Madde   5 : TEST GÜÇ KAYNAĞI
Madde   6 : TEST FREKANSLARI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEVRESEL TEST ŞARTLARI
Madde   7 : NORMAL TEST ŞARTLARI
Madde   8 : ÖZEL TEST ŞARTLARI
Madde   9 : ÖZEL ŞARTLARDA TEST YÖNTEMİ
Madde 10 : SIZDIRMAZLIK TEST YÖNTEMİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ELEKTRİKSEL TEST ŞARTLARI
Madde 11 : TEST SİNYAL KAYNAKLARI
Madde 12 : ALICI GÜRÜLTÜ KESME FONKSİYONU (SQUELCH)
Madde 13 : STANDART TEST MODÜLASYONU
Madde 14 : STANDART GİRİŞ SİNYALİ
Madde 15 : ÖN VURGU/ARD VURFU (PRE-EMPHASİS/DE-EMPHASİS)
Madde 16 : SUNİ ANTEN
Madde 17 : SOFOMETRİK FİLTRE (PSOPHOMETRİC FİLTER)
Madde 18 : DUPLEKS FİLTRELİ TELSİZ CİHAZLARI
Madde 19 : YÖNLÜ KUPLÖR (DİRESTİONAL COUPLER)
ÜÇÜNCÜ KISIM
DENİZ TELSİZ CİHAZLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ, VERİCİ VE ALICI TEST VE ÖLÇÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
VHF DENİZ TELSİZ CİHAZLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ
Madde 20 : YAPISAL ÖZELLİKLERİ, KONTROL ANAHTAR VE GÖSTERGELERİ
Madde 21 : KANAL ADEDİ
Madde 22 : SAYISAL SEÇMELİ ÇAĞRI (DİGİTAL SELECTİVE CALL-DSC)
Madde 23 : ÇOKLU DİNLENME ÖZELLİĞİ (MULTİPLE WATCH)
Madde 24 : EMİSYON TÜRÜ VE MODÜLASYON YAPISI
İKİNCİ BÖLÜM
VERİCİ VE ALICI TEST VE ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILACAK ÖZEL TEST CİHAZLARININ KARAKTERİSTİKLERİ
Madde 25 : YAN KANAL GÜCÜ ÖLÇÜMÜNDE KULLANILACAK SPEKTRUM ANALİZÖRÜN KARAKTERİSTİKLERİ
Madde 26 : YAN KANAL GÜCÜ ÖLÇÜMÜNDE KULLANILACAK GÜÇ ÖLÇÜM ALICISININ KARAKTERİSTİKLERİ
Madde 27 : VERİCİ ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILACAK STANDART TEST ALICISININ KARAKTERİSTİKLERİ
Madde 28 : ALICI ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILACAK DİSTORSİYON VE FAKTÖRÜ VE AF SEVİYE ÖLÇÜM 
                  CİHAZLARININ KARAKTERİSTİKLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERİCİ PARAMETRELERİ, ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE STANDART DEĞERLERİ
Madde 29 : FREKANS HATASI (FREQUENCY ERROR) ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERLERİ
Madde 30 : RF ÇIKIŞ GÜCÜ (CONDUCTED CARRİER POWER), ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERLERİ
Madde 31 : FREKANS SAPMASI (FREQUENCY DEVİATİON), ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERLERİ
Madde 32 : YAN KANAL GÜCÜ (ADJACENT CHANNEL POWER), ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERLERİ
Madde 33 : İSTENMEYEN YAYINLAR (SPURİOUS EMİSSİON) ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERLERİ
Madde 34 : VERİCİ AF HARMONİK DİSTORSİYONU (AF HARMONİC DİSTORTİON), ÖLÇME YÖNTEMİ VE 
                  STANDART DEĞERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ALICI PARAMETRELERİ, ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE STANDART DEĞERLERİ
Madde 35 : ALICI HARMONİK DİSTORSİYONU VE SES ÇIKIŞ GÜCÜ (HARMONİC DİSTORTİON AND RATED 
                  AUDİO FREQUENCY OUTPUT POWER) ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERLERİ
Madde 36 : MAKSİMUM KULLANILABİLİR HASSASİYET (MAXİMUM USABLE SENSİTİVİTY), ÖLÇME YÖNTEMİ
                  VE STANDART DEĞERLERİ
Madde 37 : ALICI GENLİK KARAKTERİSTİĞİ (AMPLİTUDE RESPONSE OF THE RECEİVER LİMİTER) ÖLÇME 
                  YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERLERİ
Madde 38 : YAN KANAL SEÇİCİLİĞİ (ADJACENT CHANNEL SELECTİVİTY) ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART 
                  DEĞERLER
Madde 39 : İSTENMEYEN ALIŞ BASTIRMASI (SPURİOUS RESPONSE REJECTİON), ÖLÇME YÖNTEMİ VE 
                  STANDART DEĞERLER
Madde 40 : BLOKLAMA VEYA HASSASİYET BOZULMASI (BLOKİNG OR DESENSİTİATİON), ÖLÇME YÖNTEMİ 
                  VE STANDART DEĞERLERİ
Madde 41 : ALICININ KANAL İÇİ BASTIRMASI (CO-CHANNEL REJECTİON), ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART 
                  DEĞERLERİ
Madde 42 : İÇ MODÜLASYON BASTIRMASI (İNTERMODULATİON RESPONSE REJECTİON)
Madde 43 : ALICI GÜRÜLTÜ SEVİYESİ (RECEİVER NOİSE AND HUM LEVEL), ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART
                  DEĞERLERİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
DUPLEKS ÇALIŞAN CİHAZLARIN ALICI PARAMETRELERİNİ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE STANDART DEĞERLERİ
Madde 44 : İLAVE TEST VE ÖLÇÜMLER
Madde 45 : EŞ ZAMANLI ALMA VE GÖNDERMEDE ALICI HASSASİYET BOZULMASI (RECEİVER 
                  DESENSİTİSATİON WİTH SİMULTANEOUS TRANSMİSSİON AND RECEPTİON), ÖLÇME YÖNTEMİ 
                  VE STANDART DEĞERİ
Madde 46 : EŞ ZAMANLI ALMA VE GÖNDERMEDE ALICI İSTENMEYEN ALIŞ BASTIRMASI (RECEİVER 
                  SPURİOUS RESPONSE REJECTİON), ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERİ
DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 47 : TOLERANSLAR
Madde 48 : YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR
Madde 49 : HUKUKİ DAYANAK
Madde 50 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK
Geçici Madde 1 :
Madde 51 : YÜRÜRLÜK
Madde 52 : YÜRÜTME