Vergi Mevzuatı
 
 
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
  
RESMİ G.TARİHİ : 15.11.1990
RESMİ G. NO : 20696
 
KARAR TARİHİ : 10.08.1990
KARAR SAYI : 90/748
  
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 30
DÜSTUR SAYFA : 1396
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER 
Madde   1 : AMAÇ  
Madde   2 : HAKSIZ MAL EDİNME     
İKİNCİ BÖLÜM
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNACAKLAR VE VERİLECEĞİ MERCİLER 
Madde   3 : MAL BİLDİRİMİNDE BULUNACAKLAR 
Madde   4 : EŞLERİN MAL BİLDİRİMİ 
Madde   5 : BİRDEN FAZLA MAL BİLDİRİMİ    
Madde   6 : MAL BİLDİRİMİNİN VERİLECEĞİ MERCİLER  
Madde   7 : SORUMLULUK   
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MAL BİLDİRİMLERİ 
Madde   8 : MAL BİLDİRİMİNİN KONUSU  
Madde   9 : MAL BİLDİRİMİNİN VERİLME ZAMANI   
Madde 10 : EK MAL BİLDİRİMİ 
Madde 11 : MAL BİLDİRİMİNİN YENİLENMESİ   
Madde 12 : MAL BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HEDİYE VE HİBELER 
Madde 13 : HEDİYE VE HİBE  
Madde 14 : HEDİYE VE HİBE EŞYALARDA YAPILACAK İŞLEM  
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde 15 : MAL BİLDİRİMLERİNİN GİZLİLİĞİ   
Madde 16 : BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU 
Madde 17 : SÜRESİNDE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMA 
Madde 18 : MAL BİLDİRİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  
Madde 19 : HUKUKİ DAYANAK  
Madde 20 : YÜRÜRLÜK  
Madde 21 : YÜRÜTME