iş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
  
RESMİG. TARİHİ : 27/12/1999
RESMİ G. NO : 23919
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde    1 : AMAÇ
Madde    2 : KAPSAM
Madde    3 : DAYANAK
Madde    4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
MÜRACAAT VE İZİN
Madde    5 : İZİN ALMA ZORUNLULUĞU
Madde    6 : MÜRACAAT DİLEKÇELERİNDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR
Madde    7 : MÜRACAATIN İNCELENMESİ VE İZİN
Madde    8 : KİMLİK BELGESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MAKBUZ VE BİLETLER
Madde    9 : MAKBUZ VE BİLETLER
Madde  10 : MAKBUZ VE BİLETLERİN KONTROLÜ
Madde  11 : MAKBUZ-BİLET KAYIT DEFTERİ
Madde  12 : MAKBUZLARIN KULLANILMASI
Madde  13 : TOPLANAN YARDIM PARALARININ TESLİMİ
Madde  14 : KESİN HESABIN ÇIKARILMASI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KURBAN DERİSİ, BAĞISAK TOPLAMA, FİTRE VE ZEKAT ZARFI DAĞITMA BİÇİMİ, GİDERLER, GELİRLERİN PAYLAŞTIRILMASINA AİT USUL VE ESASLAR
Madde  15 : YETKİ
Madde  16 : FİTRE VE ZEKAT ZARFLARININ TANZİMİ VE KAYDI
Madde  17 : MAKBUZLARIN TANZİMİ VE KAYDI
Madde  18 : ZARF VE MAKBUZ DAĞITIMINA AİT ESASLAR
Madde  19 : GELİRLERİN BİLDİRİLMESİ
Madde  20 : ZORUNLU GİDERLER
Madde  21 : YILLIK KESİN HESAPLARIN BİLDİRİLMESİ
Madde  22 : GELİRLERİN PAYLAŞTIRILMASINA AİT ESASLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde  23 : HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde  24 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Geçici Madde 1 :
Madde  25 : YÜRÜRLÜK
Madde  26 : YÜRÜTME