ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ   
 
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 
 
RESMİ G.TARİHİ : 16/12/2003
RESMİ G. NO : 25318
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Madde 1- Amaç
Madde 2- Kapsam
Madde 3- Dayanak
Madde 4- Tanımlar ve Kısaltmalar
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 5- Yetki
Madde 6- Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama Yükümlülüğü
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulama Yöntemi
Madde 7- Çevresel Etki Değerlendirmesine Tabi Projeler
Madde 8- Çevresel Etki Değerlendirmesi Sürecinin Başlatılması ve Komisyonun Kuruluşu
Madde 9- Halkın Katılımı Toplantısı
Madde 10- Komisyonun, Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı
Madde 11 – Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun Bakanlığa Sunulması
Madde 12 – Komisyonun Çalışma Usulü ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun İncelenmesi
Madde 13- Nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporları ve İlgili Dokümanların Bakanlığa Sunulması
Madde 14 - Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz Kararı
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Seçme, Eleme Kriterleri Uygulama Yöntemi
Madde 15 – Seçme, Eleme Kriterlerine Tabi Projeler
Madde 16 – Başvuru ve İnceleme
Madde 17- Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı
BEŞİNCİ BÖLÜM
İzleme ve Kontrol
Madde 18- Yatırımın İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi
Madde 19 – Yönetmeliğe Aykırı Uygulamaların Durdurulması
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 20 – Sürelerin Uzatılması ve Durdurulması
Madde 21 – Proje Sahibinin Değişmesi
Madde 22 – Anlaşmazlıkların Çözümü
Madde 23 – Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulamalarının Güçlendirilmesi
Madde 24 – Askeri Projeler
Madde 25 – Olağan Üstü Durumlar ve Özel Hükümler
Madde 26 - Entegre Projeler
Madde 27- Yeterlik Belgesi
Madde 28- Tebliğler
Madde 29 – Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Geçici Madde 1-
Geçici Madde 2-
Geçici Madde 3-
Geçici Madde 4-
Geçici Madde 5-
Geçici Madde 6-
Madde 30- Yürürlük
Madde 31- Yürütme