Sağlık Mevzuatı
 
 
KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
RESMİ G.TARİHİ : 18.08.1999
RESMİ G. NO : 23790
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 :  
Madde   2 :  
Madde   3 :